Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Mini Turn Passion To Wealth
 
   คุณเคยรู้สึกไหมว่า ทุกๆเช้าตอนเริ่มทำงาน คุณจะรู้เหนื่อยล้า ไม่อยากทำงาน ไม่มีความสุข เคยไหมที่คุณ ไม่กล้าที่จะทำความฝัน เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ใดหรือติดอยู่กับความเชื่อที่ฉุดรั้งไม่ให้คุณเดินหน้าทำในสิ่งที่คุณรัก เพราะตัวคุณไม่มั่นใจในตัวเองว่า คุณจะทำมันได้ ทั้งที่เป็นปัญหาที่คุณไม่เคยแก้ไขได้ จนนำพาสู่อุปสรรคทุกๆด้านในชีวิตคุณ

   คุณพร้อมหรือยัง!!! ที่จะเปลี่ยนจิตใจคุณเองให้เข้มแข็ง กล้าก้าวข้ามอุปสรรคในตัวคุณ เพื่อไปสู่ความฝันและความสุขที่คุณเฝ้ารอ อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป สัมมนา "Mini Turn Passion to Wealth" พร้อมตอบคำถามกำแพงในชีวิตคุณและช่วยพาคุณข้ามทุกๆอย่างในชีวิตคุณ เพื่อพาคุณไปสัมผัสบันไดความฝันคุณได้อย่างเต็มที่

โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จะได้รับคือ
1.เพิ่มพลัง เพิ่มไฟ และเพิ่มความกระตือรือร้นในการทำงาน
2.การชัดเจนกับความฝันและเป้าหมายในชีวิต
3.วิธีการก้าวข้ามความกลัวและอุปสรรคที่มาหยุดยั้งเราไว้จากความสำเร็จ
4.วิธีสร้างคุณค่าและความมั่นใจในตัวเอง

   สิ่งที่คุณได้รับจาก สัมมนา "Mini Turn Passion to Wealth" แบบนี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวที่การันตีในสิ่งที่ผู้เข้าร่วม สัมมนา "Mini Turn Passion to Wealth"ทุกท่านจะได้รับอย่างแน่นอนจาก เทรนเนอร์ อัลเบิร์ท อัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้าน พัฒนาตนเอง โดย เทรนเนอร์ อัลเบิร์ท เรียนรู้กับเทรนเนอร์ระดับโลก เช่น T. Harv E Ker, Robert Kiyosaki, John C. Maxwell, Anthony Robbins เป็นต้น รับรองว่า คุณจะได้สัมผัสกับทุกรสชาติของคำว่า “ความสำเร็จ” ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนกับ สัมมนา "Mini Turn Passion to Wealth"

เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งกับท่านทางโทรศัพท์คะ

Trainer Albert [นาย อัครเดช อุดมปัญญาวิทย]
หลังจากจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย  Irvine, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยคะแนนเฉลี่ยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คุณอัลเบิรทไดถูกตอบรับใหเขาทำงานที่บริษัท  Accenture  ซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังที่ใหคำปรึกษาทางดานคอมพิวเตอร  ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยเงินเดือนสูงถึง  200,000 บาทตอเดือน แลวในที่สุดคุณอัลเบิรทก็ตัดสินใจเดินทางกลับเมืองไทยด้วยความมั่นใจ และเริ่มตนธุรกิจของตนเองในด้าน  E-commerce, เคมีภัณฑ์ และร้านเช่าหนังสือ แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยสักที่ เขาจึงเกิดความสงสัยและไปเข้าสัมมนาของ T. Harv Eker, Robert Kiyosaki  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสัมมนาระดับโลก จากนั้นเขาจึงค้นพบว่าการจะประสบความสำเร็จได้นั้นมาจากการทำสิ่งที่รัก และสิ่งที่เขารักคือการเทรนนิ่ง คุณอัลเบิร์ทจึงมีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรให้กับบริษัทชื่อดังหลายที่ เชน AIS และธนาคารกสิกรไทย เป็นตน ดวยความตั้งใจที่จะพัฒนาคอรสสัมมนาสูระดับโลก คุณอัลเบิรทจึงไดรวมกอตั้งบริษัท Maximum Potential Partners ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ ด้วยความที่เป็นคนที่มีพลังมหาศาล และมีความกระตือรือร้นเพื่อผลลัพธ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวของคุณอัลเบิรท ทำใหผูฟังได้สัมผัสและรับพลังที่มีอยูในตัวเขา และนำสิ่งนั้นไปสร้างผลลัพธ์ในชีวิตจริงได้

โรงแรมรอยัลเบญจา สุขมวิทซอย 5

วันอังคารที 1 พฤศจิกายน 2554, 19.00 - 22.00 น.http://www.maximumpartners.com/miniptw.phpMaximum Potential Partners Co., Ltd.

ติดต่อ : Best
โทรศัพท์ : 0863169013
Email : lalita.j@passiontowealth.com
Website : maximumpartners.com
ผู้เข้าชม : 2163 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys