รวมบรรยาย           2               ชั่วโมง                                                                     รวมปฏิบัติการ          14              ชั่วโมง


            
        

    
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
        
            
            วันที่
            
            
            เวลา 
            
            
            เนื้อหาวิชา 


            
        

        
            
            วันแรก


            
            
            09.00-10.00


            10.00-12.00


            13.00-18.00


            
            
            

บรรยาย


            

ปฏิบัติ


            

ปฏิบัติ


            
            
            

แนะนำวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีประกอบตกแต่งชิ้นส่วนเครื่องบิน 
            และสาธิตวิธีการประกอบ 
            นำวัสดุและชิ้นส่วนมาตกแต่งตามแบบ 
            พร้อมนำไปประกอบเป็นตัวครื่องบินบังคับ 
            นำชิ้นส่วนที่เตรียมไว้มาประกอบเข้าด้วยกันให้ได้ตามแบบ


            
        

        
            
            วันที่สอง


            
            
            09.00-10.00


            10.00-12.00
            13.00-18.00


            
            
            

บรรยาย


            

ปฏิบัติ 
            ปฏิบัติ


            
            
            

วิธีการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับตัวเครื่องบินบังคับ 
            ตามแบบ และวิธีตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในระบบ 
            ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับตัวเครื่องบินบังคับพร้อมทดลอง 
            นำเครื่องบินบังคับไปทดลองที่สนาม พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง 
            ถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ


            
        

    

        
            แนววิชาโดยสังเขป
            
            

ผู้อบรมสามารถประกอบหรือซ่อมเครื่องบินบังคับวิทยุได้ โดยสามารถประกอบชิ้นส่วนเครื่องบิน และสามารถฝึกบินได้ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพและทำการค้าได้


            
        

        
             
             
        

    
 
 
        
            วัสดุที่จัดเตรียมให้
            
            

เครื่องขัดไฟฟ้า  เครื่องบินบังคับ  วิทยุบังคับ  แผงวงจร  อุปกรณ์ตัวรถ  อุปกรณ์เครื่องบิน  สายไฟ  น้ำยาประสารตะกั่ว


            
        

        
            วัสดุที่ใช้ร่วมกัน
            
            

กล่องใส่อุปกรณ์  ไดร์เป่าลมร้อน  เครื่องวัดไฟ  ตะกั่วพัดกรี  หัวแรงไฟฟ้า


            
        

        
            วัสดุที่ควรนำมา 
            
            

ผ้าเช็ดมือ  ไขควงวัดไฟหรือมิเตอร์วัดไฟ  ไขควงเล็ก (หัวแฉก,หัวแบน)


            
        

    
ประกอบและซ่อม “เครื่องบินบังคับ” เบื้องต้น (ระบบไฟฟ้า)
     


        


    อ.ปิยะพงษ์     อุปติ              


อ.ปัทมารัตน์     อุปติสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 : วันที่ 11 - 12 เมษายน 2552 , รุ่นที่ 2 : วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2552, 09.00-18.00 น.

700 บาท ค่าวัสดุ 3,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 3,700 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.eto.ku.ac.th/trbk/people_project/mar-jul52/mar52/Apr16.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 6929 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys