รวมบรรยาย           8              ชั่วโมง                                                                     รวมปฏิบัติการ          -               ชั่วโมง


            
        

    
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
        
            
            วันที่
            
            
            เวลา 
            
            
            เนื้อหาวิชา 


            
        

        
            
            พฤ.14 พ.ค.52
            
            
            08.00-12.00


            
            
            บรรยาย
            
            
            

“บุคลิกสุดเท่ห์ของฉัน” 
            ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายที่แข็งแรงตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน 
            น้ำ อากาศ การควบคุมความเครียด สิ่งเสพติด และ 
            การพักผ่อนที่ถูก้อง เพื่อเป็นแนวคิดประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเอง 
            “เคล็ดลับความสุขของฉัน”
            เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพจิตใจของตนเอง 
            รู้จักปรับและมีแนวคิดการจัดการเรื่องของความโกรธ ก้าวร้าว 
            เงียบขรึมเกินไป และมีแนวคิดที่จะนำเคล็ดลับทางจิตใจ 
            นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตความเป็นอยู่จริง


            
        

        
             
            
            13.00-17.00


            
            
            บรรยาย
            
            
            

“เคล็ดลับความเก่งต่อบุคลิกภาพของฉัน”
            เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลา มีความรับผิดชอบ 
            มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ รู้จักการพูด-การฟัง 
            และการเข้าสังคม 
            “เคล็ดลับสุดสุดกับบุคลิกภาพของฉันที่ประสบความสำเร็จ” เน้นเรื่องคุณธรรม ความดี จริยธรรม คุณค่าต่อตนเองและสังคม


            
        

    

        
            แนววิชาโดยสังเขป
            
            

วิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง สภาวะสิ่งแวดล้อมของสังคมที่ผ่านโรงเรียน มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น มั่นคงในชีวิต ความเป็นอยู่และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกที่เท่ห์ เก่ง ดี และมีความสุขในสังคม


            
        

    
 
 
        
            วัสดุที่เตรียมให้
            
            

เอกสารประกอบการอบรม


            
        

        
            วัสดุที่ควรนำมา
            ปากกา  ดินสอ  สมุด
        

    
เคล็ดลับบุคลิกภาพของฉัน เก่ง ดี และมีความสุข
     


        


    อ.พรรณีย์     ประจวบพันธ์ศรี      และผู้ช่วยสอนอาคารวิทยบริการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 (พฤหัสบดี), 08.00 - 17.00 น.

ค่าธรรมเนียม 350 บาท ค่าวัสดุ 100 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 450 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.eto.ku.ac.th/trbk/people_project/mar-jul52/mar52/may15.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2480 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys