รวมบรรยาย          2             ชั่วโมง                                                                     รวมปฏิบัติการ         4              ชั่วโมง


            
        

    
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
        
            
            วันที่
            
            
            เวลา 
            
            
            เนื้อหาวิชา 


            
        

        
            
            ทุกรุ่น


            
            
            09.00-11.00


             


             


            11.00-16.00


            
            
            

บรรยาย


            

 


            

 


            

ปฏิบัติ


            
            
            

ความรู้พื้นฐานด้านงานเชื่อม  ประเภทของงานเชื่อม 
            และงานเชื่อมไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า 
            - ประเภทของลวดเชื่อมและตู้เชื่อมไฟฟ้า
            - การปรับแรงดันไฟฟ้า
            - ข้อควรระวัง
            การป้องกันอุบัติเหตุในงานเชื่อมไฟฟ้า 
            การใช้อุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้า 
            การปรับแรงดันตู้เชื่อมไฟฟ้า 
            การเชื่อมเหล็กหนา 
            การเชื่อมเหล็กบาง 
            การเชื่อมต่อชน 
            การทำจิ๊กและการเชื่อมหน้าต่างเหล็กดัด


            
        

    

        
            แนววิชาโดยสังเขป
            
            

ความรู้พื้นฐานด้านงานเชื่อม ลักษณะการเชื่อมต่อชนแบบต่างๆ อุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า การปรับแรงดันไฟฟ้า ข้อควรระวัง การป้องกันอุบัติเหตุในงานเชื่อมไฟฟ้า และการฝึกปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า


            
        

        
            ** หมายเหตุ
            การแต่งกายควรสวมเสื้อแขนยาว และ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น
        

    
 
 
        
            วัสดุที่จัดเตรียมให้
            
            

ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มม., 3.2 มม.  เหล็กแบนขนาด 4 หุน  เหล็กแบนขนาด 1 นิ้ว
            เหล็กแผ่นบาง  เหล็กแผ่นหนา


            
        

        
            วัสดุที่ใช้ร่วมกัน
            
            

-


            
        

        
            วัสดุที่ควรนำมา 
            
            

-


            
        

    
พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า
     


        


    09.00 - 16.00 น.ผศ.นิลวรรณ     โรจนสกุล                    อ.ยุพดี     ฟูประเสริฐ
นายลือศักดิ์     บุตรเหล่                        นายเสงี่ยม     คล้ายรัศมีภาคทฤษฎี ตึกคณะเกษตร ห้อง ก.317 ภาคปฏิบัติ เรือนปฏิบัติการชั่วคราว ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รุ่นที่ 1 : วันที่ 24 เมษายน 2552 , รุ่นที่ 2 : วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 (จันทร์), 09.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม 300 บาท ค่าวัสดุ 1,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 1,300 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.eto.ku.ac.th/trbk/people_project/mar-jul52/mar52/Apr19.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 18797 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys