รวมบรรยาย           40           ชั่วโมง


            
        

    
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
        
            
            วันที่
            
            
            เวลา 
            
            
            เนื้อหาวิชา 


            
        

        
            
            17 พ.ค. -16 ส.ค. 52
            (เฉพาะวันอาทิตย์)
            หยุด 5 ก.ค. 52


            
            
            
            09.00-12.00


            
            
            บรรยาย
            
            
            สอนการอ่าน เขียน ฟัง และพูด ภาษาจีนกลาง 
            จำนวน 347 คำ  รวม 11 บท
            (มีสอนร้องเพลงจีนกลาง 2 เพลง)


            
        

    

        
            แนววิชาโดยสังเขป
            
            

สอนให้อ่าน เขียน พูด และฟัง ภาษาจีนกลาง จำนวน 347 คำ ทั้งระบบการอ่านแบบ pin yin และ zhu yin การเขียนแบบตัวเต็มและตัวย่อ (ถ้ามี) รวมทั้งสอนร้องเพลงจีน 2 เพลง (เถียน มี้ มี้ และ เหมย ฮวา)


            
        

    
 
 
        
            วัสดุที่เตรียมให้
            
            

หนังสือเรียนพยัญชนะและสระ (1 เล่ม)  หนังสือเรียนภาษาจีนกลางขั้นต้น (1 เล่ม)
            สมุดฝึกเขียนภาษาจีนกลางขั้นต้น (1 เล่ม)  เอกสารประกอบการสอน 50 แผ่น  ปากกา


            
        

        
            วัสดุที่ควรนำมา
            -
        

    
ภาษาจีนกลางขั้นต้น รุ่นที่ 27
     


        


    รศ.ดร.วิเชียร     ลีลาวัชรมาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3413

วันที่ 17 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2552 (อาทิตย์) , 09.00 - 12.00 น.

ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท ค่าวัสดุ 350 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 1,450 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.eto.ku.ac.th/trbk/people_project/mar-jul52/mar52/may18.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2468 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys