รวมบรรยาย                 3           ชั่วโมง                                                                     รวมปฏิบัติการ      9           ชั่วโมง


            
        

        
            วัสดุที่จัดเตรียมให้
            
            

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม  มอนิเตอร์  CPU  ซีดีประกอบการอบรม


            
        

        
            วัสดุที่ใช้ร่วมกัน
            -
        

        
            วัสดุที่ควรนำมา 
            
            

สมุด  ดินสอหรือปากกาเครื่องเขียน


            
        

    
 
Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
        
            
            วันที่
            
            
            เวลา 
            
            
            เนื้อหาวิชา 


            
        

        
            
            วันแรก


            
            
            09.00-12.00


            13.00-16.00


            
            
            

บรรยาย


            

ปฏิบัติ


            
            
            

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และ 
            หลักการทำงาน 
            เรียนรู้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ 
            ชิ้นส่วนต่างๆ


            
        

        
            
            วันที่สอง


            
            
            09.00-12.00
            13.00-16.00


            
            
            

ปฏิบัติ 
            ปฏิบัติ


            
            
            

ฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องและการเช็คอาการเสียของเครื่อง 
            ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)


            
        

    

        
            แนววิชาโดยสังเขป
            แนะนำส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ โดยเน้นเครื่อง PC คอมพิวเตอร์ แนะนำการประกอบแต่ละชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ การตรวจเช็คอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขเบื้องต้น
        

        
             
             
        

    
 
 
        
            วันเวลาอบรม
            รุ่นที่  1  :  วันที่  25 - 26  เมษายน  2552  (เสาร์-อาทิตย์)  รหัสวิชา  (เม.ย.12)
             รุ่นที่  2  :  วันที่  30 - 31  พฤษภาคม  2552  (เสาร์-อาทิตย์)  รหัสวิชา  (พ.ค.12)
             
        

    
เทคนิคการตรวจสอบและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง
     


        


    อ.สมโสถติ์     ดำเนินงาม  และผู้ช่วยสอนอาคารวิทยบริการ

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2552, วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2552 , 09.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม 650 บาท ค่าวัสดุ 600 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 1,250 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.eto.ku.ac.th/trbk/people_project/mar-jul52/mar52/Apr12.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1728 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys