Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด
 
เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่คุ้มเสียและพัฒนาสู่ “การตลาดสุดขีด” ซึ่งเป็นแนวทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนวทางรักษาระดับคุณภาพการตลาดขององค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
   เจ้าของกิจการ
   ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร
   ผู้บริหารฝ่ายการตลาด /การขาย
   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และแคมเปญใดๆ 
รูปแบบการฝึกอบรม
   บรรยายประกอบกรณีศึกษาและลงมือทำแผนการตลาดตัวอย่างตามหลักการ “การตลาดสุดขีด” 

หัวข้อการบรรยาย
     เข้าใจหลักการตลาดที่ถูกต้องที่จะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทอย่างแท้จริง
     งานการตลาดใดที่เข้าข่าย “การตลาดสิ้นคิด” ที่ผลาญงบการตลาด 
     เริ่มต้นวางแผนการตลาดสุดขีด นั้นต้องทำอย่างไร
     หลีกหนีกับดักการตลาดสิ้นคิดที่ยังดักรอคุณ
     แนวทางการดำเนินการเพื่อให้องค์กรมีการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดไป
 
หัวข้อกิจกรรม (Workshop) – การทำแผนการตลาดสุดขั้ว
ทบทวนประเด็นปัญหาการตลาดในองค์กรของแต่ละคนที่เข้าข่าย “การตลาดสิ้นคิด”
แบ่งกลุ่มหรือทำแผนการตลาดเดี่ยวตามหลักการ “การตลาดสุดขีด”อาจารย์กมลภัทร  บุญค้ำ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4713

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทร 0-2882-7519
info2@traininbymotiva.com
ผู้เข้าชม : 3402 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys