Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
ฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

     ด่วน เพียง 40 ท่านแรกเท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!!
     สอนปฏิบัติจริง พร้อมให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 2 เดือน

 
Download ใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ       
      
            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นเครื่องมือนำไปประยุกต์กับการประกอบธุรกิจของตนเอง
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำเครื่องมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง
กิจกรรมในหลักสูตร 

    1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (จำนวน 40 ท่าน) ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 54 

        ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

    2. กิจกรรมติดตามผลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

       เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดตามผลและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเข้าอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญจะติดตามผลเป็นระยะเวลา 2 เดือน


คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมต้องมีเว็บไซต์เป็นหน้าร้านค้าออนไลน์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ท อีเมล์และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำการตลาดออนไลน์
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดข้างต้น
ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาหรืออย่างน้อย 80% ของระยะเวลาของกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าม้ดจำการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนท่านละ 3,000 บาท และจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเต็มเวลาหรือไม่ต่ำกว่า 80%   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ : การคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและพิจารณาตามเอกสารและคุณสมบัติที่กำหนด โดยจะให้สิทธิผู้ที่ส่งใบสมัครและชำระค่ามัดจำล่วงหน้าตามลำดับ


สอบถามและส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

คุณชวนันท์ สันตินานาเลิศ

โทรศัพท์ 086-506-7302 หรือ 081-745-3515

โทรสาร : 02-964-9110

email :  chawanun@hroyy.com 

website : ****หมดเขตรับสมัคร 7 มิถุนายน 2554 นี้เท่านั้น****


เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 13 หัวข้อ ดังนี้
 
1. ลักษณะของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสำเร็จ
2. พฤติกรรมผู้บริโภคในช่องทางออนไลน์
3. การกำหนดสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์
4. การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ (Online Trust)
5. การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย (Web Usability) เช่น การใช้สีบนเว็บไซต์ การออกแบบ Layout ของเว็บไซต์ ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า
6. การตลาดออนไลน์: การใช้เครื่องมือในการติดตามผล (Analytics Tool)
7. การตลาดออนไลน์: Search Engine Optimization (SEO)
8. การตลาดออนไลน์: Blog Marketing
9. การตลาดออนไลน์: การใช้ Banner และ Pay Per Click
10. การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network Marketing)
11. การตลาดผ่านอีเมล์ (Email Marketing)
12. ช่องทางการรับชำระเงินที่น่าเชื่อถือ และกลโกงออนไลน์ที่ผู้ประกอบการพึงระวัง
13. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย การกำหนดช่องทางในการติดต่อลูกค้า การจัดส่งสินค้า การบริการหลังการขาย และการรับคืนสินค้าเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งประเทศไทย

, 9:00-16:00http://Hroyy

ติดต่อ : chawanun
โทรศัพท์ : 0865067302
Email : chawanun@hroyy.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1971 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys