Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย” ในโรงงานอุตสาหกรรม
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงบูรณาการ (พลังงาน, สิ่งแวดล้อม, และความปลอดภัย) ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ประเภท คือ อุตสาหกรรมการสิ่งทอ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมหล่ออลูมิเนียม อุตสาหกรรมการผลิตอาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว จะจัดให้มีการ

1. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสายการผลิต
2. การเข้าให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ โดยที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวการ

โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบตอบรับและส่งกลับภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดหมายกำหนดการอบรม วัน เวลา สถานที่, รายละเอียดการเข้าให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ และใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก URL


อุตสาหกรรมการสิ่งทอ 
วันที่ 7-9 มิย 54
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ 
วันที่ 14-16 มิย 54
อุตสาหกรรมหล่ออลูมิเนียม
วันที่ 28-30 มิย 54 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารกระป๋อง 
วันที่ 5-7 กค 54
อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว
จัดเฉพาะกิจกรรมการเข้าให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวการซึ่งผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรม

โรงแรมวินเซอร์ สวีสท์ กรุงเทพฯ

7-9, 14-16, 28-30 มิย, 5-7 กค, 09:00-16:30 น.http://www.mediafire.com/?bsupi7nsj938pcgองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

ติดต่อ : พิมพ์ประไพ บุญสม
โทรศัพท์ : 023543889
Email : pimprapai.boonsom@giz.de
Website :
ผู้เข้าชม : 2442 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys