Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฟรี!!!โครงการเสริมสร้างผุ้ประกอบการใหม่ (ชลบุรี) ครั้งที่ 2/2554 หลักสูตร+ศึกษาดูงานในประเทศ
 
       โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs  Creation : NEC)  หรือ  โครงการ  NEC  ภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนในการสร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ด้วยกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยสามารถนำพาธุรกิจของตนให้มีความเข้มแข็งอยู่รอดและยั่งยืน เพื่อเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

*ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร + ศึกษาดูงานในประเทศ*ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป อายุระหว่าง 20-60 ปี ประกอบด้วย
• ผู้ว่างงาน ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
• นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young  Entrepreneur)
• ผู้ประกอบการ  ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
• ทายาทเจ้าของกิจการ  ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง
• ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ)  หรือผู้รับจ้างอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ

  ระยะเวลาการรับสมัครและฝึกอบรม
*รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2554
 *ฝึกอบรมระหว่างวันที่  20 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน  2554
(วันธรรมดา  เริ่มเรียนเวลา  18.00 – 21.00 น.  และ วันเสาร์ เริ่มเรียน เวลา 09.00 – 16.00 น.  หยุดวันอาทิตย์)
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
เลขที่ 67 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000
โทรศัพท์ 038-784-655,  083-120-0543,  085-356-4789 
โทรสาร 038-261-201
E-mail   tniti@dip.go.th
เว๊บไซต์           http://nec.dip.go.th

• นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
• การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
• การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ
• การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ
• การบริหารองค์กร บุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
• การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
• การเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล
• บริการปรึกษาแนะนำ แนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ
• ศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกเหนือชั้นเรียน ฟรี


วิทยากรที่มีประสบการณ์จริงจากภาครัฐและเอกชน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ชลบุรี)

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2554, วันธรรมดา 18.00-21.00 และเสาร์ 09.00-16.00http://nec.dip.go.thศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ติดต่อ : นาย นิติ แย้มพันธุ์
โทรศัพท์ : 038-784-655
Email : ni99ti@hotmail.com
Website : http://nec.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 2208 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys