Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Leadership for Excellence ก้าวสู่ผู้นำอย่างเหนือชั้น
 
 
ภาวะผู้นำถือเป็นศาสตร์และศิลปในการทำงานให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ การดูแล จูงใจและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องนำการกระทำเป็นแบบอย่างมากกว่าการใช้คำพูดสั่งงาน และผู้นำที่สามารถสร้างทีมผู้นำได้คือกุญแจดอกสำคัญที่สุดของทรัพยากรมนุษย์ที่จะนำองค์ก้าวสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์อบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) ได้พัฒนาหลักสูตร “Leadership for Excellence-ก้าวสู่ผู้นำอย่างเหนือชั้น” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทักษะความเป็นผู้นำ ร่วมถึงเสริมสร้างทักษะให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา “คน” ในองค์กรซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์อันมีค่า เพื่อการสร้าง “ทีมผู้นำ” เพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือนำการเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรเจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั่ง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:
หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบธุรกิจ SME


เนื้อหาหลักสูตร
Session 1
1. กรณีศึกษา Best CEO ของโลก
2. REAL Success for Leadership
3. กิจกรรม “CEO Idol” 
Session 2
3. กุญแจดอกสำคัญสู่ “ Leadership for Excellence”: การจัดลำดับความสำคัญ
4. ป้ายบอกราคา “ Leadership for Excellence”: Discipline
5. กิจกรรม “Are you good or bad Leader?”
Session 3
4. 5 ขั้นของ Leadership for Excellence
5. ผู้นำที่เหนือชั้น-ผู้นำพัฒนาทีมผู้นำ
6. กิจกรรม “Go giver-get more”
Session 4
7. Ethical Leadership สู่ภาวะผู้นำเหนือชั้น
8. ขั้นสูงสุดของ  Leadership for Excellence : Change
9. กิจกรรม “What do you want to change?” & Q/A


รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักพูด นักขาย และนักธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับ
-  นักขายดีเด่น สมาคมการขายโดยตรง ประเทศไทย (TDSA)
-  ผลงานวิชาการดีเด่น มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและ
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(TTF AWARD)
-  นักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
-  ผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-  รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
-  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  
-  รางวัลชนะเลิศศิลปะการพูดและการสื่อสาร จากการอบรมการถ่ายทอด
    จริตวิทยาของนักบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากร (Human Development Institute)


โรงแรมรามาการ์เด้น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555, 09.00-16.00

3,750 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.thebest-training.comThe Best Training : ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ

ติดต่อ : คุณธนจิต สาธิตกุล
โทรศัพท์ : 081 628 5569,081 358 2683,02-9912588
Email : tanajit@thebest-training.com
Website : www.thebest-training.com
ผู้เข้าชม : 687 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys