Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาแนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
 
ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศภ.๙ กสอ.)ได้กำหนดจัดสัมมนาแนะนำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เพื่อชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งกำหนดจะจัดฝึกอบรมเป็นรุ่นที่ ๒๓๘ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ รุ่นที่ ๒๔๐ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมทั้ง ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวรับอาเซียนเป็นหนึ่ง : ปี ๒๐๑๕ (AEC - ASEAN Economic Community)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบจาก AEC โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาคเอกชน

ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554, 10.00 - 16.00 น.http://www.dip.go.thศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ติดต่อ : นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทรศัพท์ : 038-784655
Email : a.akkhrawat@hotmail.com
Website : http://ipc9.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 1794 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys