Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก
 
เนื่องจากในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและสภาวะการแข่งันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันในด้านการผลิต การตลาดและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยที่ยังรักษาระดับราคาไม่ให้สูงนักเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ดังนั้นจะเห็นว่าการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและ/หรือการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นจะทำให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการแบ่งส่วนแบ่งในตลาดได้โดยใช้เทคนิควิธีการและกระบวนการในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จะไม่ทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้น


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดโลก"
หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามหรือแจ้งชื่อการเข้าร่วมสัมมนา โดยส่งแบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ คุณชโลธร / คุณรัชนีเพ็ญ โทร 02-577-9274 หรือ 02-577-9278 โทรสาร 02-577-4160-1 

ปิดรับสมัคร 25 มีนาคม 255408.30-09.00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิดการสัมมนา


09.00-09.45 น.  


- การบรรยายเรื่อง "การตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์" โดยคุณวิรัช จันทรา ผู้อำนวยการ ศพว.


- การบรรยายเรื่อง " การตรวจสอบทางโลหะวิทยาเพื่อการควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์" โดย ดร.อัครชัย อดุลยศิริกุล ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)


09.45-10.30 น.  การบรรยายเรื่อง "มาตรวิทยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์" โดย ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)


10.30-11.00 น.  พักรับประทานน้ำชา-กาแฟ และชมนิทรรศการ


11.00-11.45 น.  การบรรยายเรื่อง "การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดการกระบวนการตามมราตรฐานสากล" โดยคุณกอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์ สำนักรับรองระบบคุรภาพ (สรร.)


11.45-12.00 น.  ถาม-ตอบข้อสงสัย
นักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554, 08.30 - 12.00 น.http://www.tistr.or.th/tistr/code/tistrorg/activity/file/Brochure_Bang-Pa-In[1].pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1600 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys