Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Technology Center)
 
สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคดนดลยีอารืเอฟไอดีแห่งประเทศไทย 
ขอเรียนเชิยเข้าร่วมสัมนา เรื่อง "การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Technology Center)" ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ฟรี!!!! 


ตามที่ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมนาเรื่อง"การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Technology Center) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 น.-16.45 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการตาวจสอบย้อนนกลับและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารและการประยุกต์อาร์เอฟไอดีในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยอาร์เอฟไอดี นั้น 


ในการนี้ ทางสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอารืเอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นางสาวพัชรินทร์ ตันติวิริยะวุฒิ โทร 02-3451242 

ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554, 08.30 น.-16.45 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1544 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys