Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาSME รับสมัครSMEs เข้าอบรมห้วข้อ“คิด-สร้างสรรค์-ทะยานสู่การเติบโต”
 
การอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์/บริการตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสรรค์สรรค์เพื่อวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
 
การอบรมในหัวข้อเดียวกันนี้จะจัดขึ้น   2 ครั้ง
ครั้งที่ 1  วันที่ 11 มีนาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 ณ  ห้องจามจุรี โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 2 วันที่ 17  มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30   ณ ห้องไทยทักษิณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จังหวัดนครีธรรมราช
ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ ตามสถานที่ วันและเวลาที่ท่านสะดวก ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมได้ท่านละ 1 ครั้ง/วิสาหกิจ (วิสาหกิจละไม่เกิน 2 ท่าน ) โปรดส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการรุ่นที่ 1  พร้อมคลีนิกบริการปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและการตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หมายเหตุ : ผู้สนใจรับบริการปรึกษาแนะนำโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด วันละ 15รายต่อวัน


เนื้อหาสาระการอบรม
การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการปรับตัวไปสู่การประกอบธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ในห้วข้อ“คิด-สร้างสรรค์-ทะยานสู่การเติบโต”
การเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ (Case Study) พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจสร้างสรรค์ ระหว่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและผู้เข้าอบรม ในหัวข้อ “ธุรกิจสร้างสรรค์ สำคัญที่วิธีคิด”
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมไปสู่การทำธุรกิจตามแนวทางเศษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปี2553 ในหัวข้อ “SMEs พันธุ์ใหม่ โตได้ต้องคิดต่าง”
การบรรยายได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราภิชาน   ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ  และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการบอกเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ จากผู้ประกอบการรุ่นที่หนึ่ง  11 มีนาคม 2554, 8.00-16.30http://ismed.or.thสถาบันพัฒนาSMEs

ติดต่อ : สุภาวดี
โทรศัพท์ : 025644000 ต่อ 7202-7207
Email : creativesouth2011@gmail.com
Website : www.ismed.or.th
ผู้เข้าชม : 1735 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys