Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สถาบันพัฒนา SMEs รับสมัคร SMEs ภาคใต้ เข้าร่วมโครงการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ปีที่ 2
 
 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  จึงมอบหมายให้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สพว.) 

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติความเป็น SMEs   และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาคผลิต และภาคบริการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย  โดยผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการ อาทิ

1.เข้าร่วม Creative  Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงลึกและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์/บริการ แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์  การวางแผนการตลาด เป็นต้น ตลอดจนการทำกิจกรรม Creative Workshop เพื่อร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับทีมที่ปรึกษาเฉพาะทางแบบใกล้ชิด
2.การพัฒนาสินค้า/บริการเฉพาะราย โดยทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ ด้านกลยุทธ์และแผนการตลาด ลงให้บริการการออกแบบและปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการถึงพื้นที่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ตั้งแต่การค้นหาแนวคิด การพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ การวิเคราะห์และสำรวจตลาด การวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และแผนการตลาดที่มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมในนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
3.การประสานเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ การออกงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1.เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์/บริการที่ใช้แนวคิด ภูมิปัญญาหรืออัตลักษณ์เป็นจุดเด่น
2.เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
3.เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
หมายเหตุ : รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร    
สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก คลิกดาวน์โหลดเอกสาร   www.ismed.or.th หรือ thaicreatisouth.com

                       หมดเขตรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการ 17 มีนาคม ศกนี้ 

 ช่องทางการรับใบสมัคร   ไปรษณีย์  E-mail   โทรสาร
สนใจรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดติอ
1.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต  
    หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 074-289-365 มือถือ 086-489-3451
2. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   โทร. 02-564-4000 ต่อ 7202 – 7206  มือถือ 082-450-2632-33
   โทรสาร. 02-986-9399 E-mail: creativesouth2011@gmail.com 
3.http://www.thaicreativesouth.com
             

ผู้เชี่ยวเฉพาะทางด้านการออกแบบ การตลาด 

ปทุมธานี

1 มีนาคม 2554- 17 มีนาคม 2554,http://ismed.or.thสถาบันพัฒนาSMEs

ติดต่อ : สุภาวดี
โทรศัพท์ : 025644000 ต่อ 7202-7207
Email : creativesouth2011@gmail.com
Website : www.ismed.or.th
ผู้เข้าชม : 1268 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys