Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” เพิ่มศักยภาพด้านความคิด…พิชิตตลาด
 
ร่วมเปิดไอเดียใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจให้ชนะใจตลาดในงานสัมมนา “การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ08.30 – 09.25 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมสัมมนา
 

09.30 – 10.30 น. หัวข้อ “โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
 

10.30 – 12.30 น. หัวข้อ “การออกแบบ: ปัจจัยสำคัญในการสร้างความต่างของสินค้า” โดย อ.นิธิวดี ทองป้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

12.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 

13.05 – 14.30 น หัวข้อ “เข้าใจวัสดุท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าบริการ” โดย คุณชมพูนุช วีรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ ประจำ Material ConneXion Bangkok ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
 

14.35 – 16.30 น. หัวข้อ “สำรวจโลกแห่งเทคโนโลยีสื่อสาร: พลังอำนาจของนักช๊อป” โดย คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 

16.30 – 18.00 น. หัวข้อ “กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับ SMEs” โดย ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

พิเศษ! พบผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก TCDC ที่จะมาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างใกล้ชิดภายในงาน1. คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
 
2. อ.นิธิวดี ทองป้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
3. คุณชมพูนุช วีรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ ประจำ Material ConneXion Bangkok ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
 
4. คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
 
5. ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ห้องบรรยายรวมชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15 มีนาคม 2554 , 9.30 - 18.00 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1680 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys