Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Inside PivotTable in Excel
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือจัดการข้อมูลใน Database ไม่ว่าฐานข้อมูลของคุณนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ Text File หรือ Excel File หรือ Access File ฯลฯ สิ่งที่คุณต้องการจากฐานข้อมูลนั้นก็คือ การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน Excel นั้น ให้ผลอย่างรวดเร็วจริงๆ

แต่ทว่าการใช้งาน PivotTable ใน Excel ได้ให้อย่างเข้าใจถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะใน PivotTable มีคำสั่งที่มากมายและซับซ้อนพอควร หลายคนใช้งานเป็นอย่างผิวเผิน ทำให้ไม่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างเท่าที่ควร หรือไม่สามารถแก้ปัญหาการสร้างรายงานให้ได้อย่างที่ต้องการ

ดังนั้นในหลักสูตร Inside PivotTable in Excel นี้จึงจะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน PivotTable แบบเจาะลึกอย่างละเอียด 1 วันเต็ม โดยมีตัวอย่างของไฟล์แบบฝึกหัดซึ่งเป็นโจทย์ทางธุรกิจมากกว่า 50 ตัวอย่าง ให้คุณได้ฝึกหัดอย่างเต็มที่เพื่อคลายข้อสงสัยในการใช้งานให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

เนื้อหาการอบรม

 • หลักการทำงานของ PivotTable ใน Excel

 • การสร้าง PivotTable แบบ Wizard และเทคนิคการสร้างอย่างรวดเร็ว

 • เทคนิคการแสดง PivotTable Wizard ของ Excel 2003 ขึ้นมาใช้งานแทน เพราะคำสั่งบางอย่างจะหายไปใน PivotTable Wizard
  ของ Excel 2007 

 • การสร้าง PivotTable แบบ Single Field, Multiple Field และแบบ Filter

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ใน PivotTable เช่น Field, Item, Report

 • การสร้างรายงานแบบ Ranging เช่น การแสดงรายชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าสูงสุด 10 อับดับแรก ฯลฯ

 • การแสดงเฉพาะข้อมูลที่สนใจ เช่น การสร้างรายงานแสดงเฉพาะลูกค้าบางรายที่สนใจเท่านั้น 

 • การซ่อนหรือแสดง Field หรือ ให้ปรากฏตามต้องการโดยไม่ต้องลาก Field มาวาง เช่น หากต้องการดูว่าลูกค้ารายนี้ได้ซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง ฯลฯ

 • การจัดรูปแบบ PivotTable ให้สวยงามทั้งแบบ Table และแบบ Report และความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ 

 • การสร้าง Custom Format ขึ้นเอง เพื่อให้จัดรูปแบบให้สวยงามตามต้องการ

 • การ Group ข้อมูลจาก Field วันที่ที่เป็นรายวัน ให้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

 • การกระจาย PivotTable ออกเป็นหลาย Report อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาในการสร้างหลาย PivotTable

 • การซ่อนหรือแสดง Grand Total และ SubTotal

 • การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ SubTotal ให้แสดงในหลายลักษณะ

 • การแสดง Data Field ในลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงผลรวมแบบปกติ การเปรียบเทียบ % of Total, % of Rows, % of Columns, % Different From, Different From

 • การสร้าง Calculate Field และ Calculate Item ขึ้น เช่น 
  การเปรียบเทียบยอดขายของพนักงานแต่ละคนกับ Forecast

 • การกำหนดคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ PivotTable ที่มีข้อมูลหลายหน้ากระดาษ เพือให้ Row Heading ของ PivotTable ถูกพิมพ์ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ

 • <การ Refresh ข้อมูลใน PivotTable ทั้งการกำหนดแบบ Manual และแบบ Automatic

 • การสร้าง PivotChart และการจัดรูปแบบ PivotChart ให้สวยงาม

 • เทคนิคการแก้ปัญหาจาก Data Source เมื่อสร้าง PivotTable จาก Wizard

 • การสร้าง PivotTable จาก External Source ในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้าง PivotTable หลาย Excel หลายไฟล์พร้อมกัน หรือการสร้างจาก MS.Access


 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งา Database แ่ละต้องการสร้างรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนสูตร

 •    
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร หรือฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี

 • ผู้ที่ต้องการเจาะลึกการใช้งาน PivotTable ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง • อาจารย์ผู้สอนของบริษัทฯ ได้ใบ Certificate MCAS(Microsoft Certified Application Specialist) ของ Office 2007 และมีประสบการณ์สอนมากว่า 5 ปี ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการสอนและความรู้อย่างแท้จริงโดยมืออาชีพ  ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

  วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561, 08.45 - 16.00 น.

  3,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

  http://training.ntinfonet.com/excel_pivot.html

  NTinfonet Co.,Ltd.

  บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

  Tel.02-380-3421-2 หรือ training@ntinfonet.com
  ผู้เข้าชม : 2469 ครั้ง
   
   
   
   
  cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys