Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
 
ในความเป็นจริงมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ของตัวเราเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนที่สำคัญต่อองค์กรในด้านของภาพลักษณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นตัวแทน และการบ่งบอกถึงการมีวัฒนธรรมที่ดีและความสง่างามที่องค์กรนั้นเป็นอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเป็นเพียงแค่บุคลิกภาพที่แสดงออกทั้งภายในและภายนอกของบุคลากรในองค์กรนั่นเอง และบุคลิกภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและยอดธุรกิจได้ เพราะบุคลิกภาพถือได้ว่าเป็นการขายแบบหนึ่งที่เรียกกันว่า การขายตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขายความเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย จึงเป็นสิ่งที่ทุกๆ องค์กรได้ตระหนัก และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ และถือได้ว่าบุคลิกภาพนั้นป็นแนวทางหรือวิธีการที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จและส่งผลให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในธุรกิจโดยรวมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวในที่สุด

 


วัตถุประสงค์
 

1. ทำให้มีบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตยและความเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ
 

2. ให้มีความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ดูดี ดูมีบุคลิกภาพอย่างมีทักษะและมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
 

3. สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในชีวิตและการทำงานในองค์กร
 

4. ทำให้มีจิตวิทยาในการเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น รู้มารยาทในการเข้าสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และคนในองค์กรได้เป็นอย่างดี
 
 


กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสำหรับผู้บริหารและพนักงานในองค์การทุกระดับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านนี้
 
 หมายเหตุ  สุภาพบุรุษนำเสื้อสูท และเนกไทมาด้วย สุภาพสตรี ใส่รองเท้าส้นสูงและกระโปรงมาด้วย


1. ทำไมถึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดี น่าประทับใจและเป็นภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างไร
 

2. จิตวิทยาการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภายใน
 

3. เทคนิคการแต่งกายที่เหมาะสมตามโอกาส มุมมองและรูปแบบการแต่งกาย
 

4. การแต่งกายที่เหมาะกับรูปร่างและสัดส่วนของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
 

5. การเลือกเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ที่เสริมบุคลิกภาพ
 

6. การเลือกเครื่องประดับต่าง ๆ ที่เสริมบุคลิกภาพ
 

7. เคล็ดลับการดูแลตนเอง
 

8. เทคนิคการเลือกทรงผมให้เหมาะกับบุคลิกเพื่อความโดดเด่น
 

9. ท่วงท่าอิริยาบถที่ดูดี และสง่างามตลอดเวลา
 

10. มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักสากลและมารยาทธุรกิจ
 


อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป อาจารย์พิเศษ และวิทยากรรับเชิญจากหลายองค์กร
 
 สอบถามรายละเอียดที่สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทร.02-988-3655 , 02-988-3666 ต่อ 2333-4 , 2360-1 โทรสาร 02-988-3666 ต่อ 2333 หรือ 02-988-4040 หรือที่วิทยาคารวานิช โทร. 0-2655-3181-7 โทรสาร 02-655-3188 e-mail : training@mut.ac.th , http://www.training.mut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554, 12.30 - 16.30 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2260 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys