Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การขายอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
 
ขายอย่างสร้างสรรค์    ( Creative  Selling ) สามารถจูงใจลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้ามาก่อนให้พิจารณาตัดสินใจซื้อ

ขายเชิงแนะนำ   ( Suggestive  Selling ) รู้วิธีการสร้างโอกาสเพื่อแนะนำลูกค้าซื้อสินค้าเพิ่ม

ขายอย่างบริการ   ( Service  Selling ) เพื่อรักษาลูกค้าเดิม  สร้างลูกค้าเพิ่ม   เสริมสร้างพลังทีม 

สามารถเข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการขาย  (  Process Analysis )  ทั้งการเจรจา และสาธิตได้เหมาะสมกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า   ทำให้ไม่พลาดโอกาสการขาย


1.   หลักพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อการขายอย่างมีประสิทธิผล
2.   คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ 
            “Quick KASH improvement for Extra CASH”
                   : ทัศนคติ  , ความรู้ , ทักษะ , นิสัย
3.   ศิลปะการขาย 360 องศา
4.   การสื่อสารจูงใจเพื่อขายได้สำเร็จ
             STOP  TELLING  ........  START SELLING
5.   กลยุทธ์การขาย  เชิงรุก  และ  เชิงรับ
6.   วิเคราะห์กระบวนการขายโดยละเอียด (Selling  Process)
           ศึกษา – วิเคราะห์สินค้า / ข้อเสนอ
           วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
           เตรียมพร้อมก่อนเสนอขาย
           การสร้างความต้องการ
           การเสนอขาย  : การขายประโยชนลักษณ์  Benefeature Selling
           เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง
           การสังเกตสัญญาณการซื้อ และเทคนิคปิดการขายที่ได้ผล
7.   ปัจจัย 6 แห่งการบริการ  “รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม”
8.   วิธีปฏิบัติกับลูกค้า เอาใจยากแบบต่าง ๆ 
9.   การขายที่แท้จริง คือการ  “สร้างมนุษย์สัมพันธ์”
10.   แบบประเมินความเป็นมืออาชีพของนักขาย

อาจารย์เปรมฤดี   ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4701

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2929 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys