Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห้ดฟางในตะกร้า"
 
คลินิกเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ”  ไม่มีค่าใช้จ่าย
 ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
                   *  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27  มกราคม 2554 *
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกร / ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปซึ่ง  สามารถนำไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
- เพื่อเป็นการลดรายจ่าย / เสริมรายได้แก่ครัวเรือนได้ทางหนึ่ง
- เพื่อการส่งเสริมความรู้และการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียง


การอบรม
           ในวันอาทิตย์ที่   30  มกราคม   2554   เวลา  08.30 – 16.30 น.   
        ณ   ลานใต้ถุนอาคารบรรยายเรียนรวม 5 (บร 5)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต
                                         (สามารถดูแผนที่และการเดินทางได้ที่ www.tu.ac.th)

สนใจสมัครได้ที่ 
1.  คลินิกเทคโนโลยี  ห้อง 113  อาคารโดมบริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  
  02-5644440  ต่อ 1789  
2.  E-Mail :  clinictech@hotmail.comหัวข้อการอบรม  เช่น
1. อาชีพการเพาะเห็ดและหลักการเพาะเห็ดเชิงเศรษฐกิจ 
2. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
3. สาธิตและการปฏิบัติ
4. การดูแลรักษา ฯล


          อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

,http://คลินิกเทคโนโลยี

ติดต่อ : suwadee
โทรศัพท์ : 025644440 ต่อ 1789
Email : clinictech@hotmail.com
Website : http://www.tu.co.th
ผู้เข้าชม : 2180 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys