Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554
 
สถาบันคีนันแห่งเอเซียและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation-NEC) แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 - 16:00 น. 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ • ผู้ว่างงาน : ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ 
• นักศึกษาจบใหม่ : ซึ่งมีแนวความคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) 
• ทายาทธุรกิจ : ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง 
• ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว : ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระ แต่ตั้งใจเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ 
• ผู้ประกอบการ : ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง **สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรฝึกอบรม 
• ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (60 ชั่วโมง) ประกอบด้วย 
o การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
o กลยุทธ์ทางการตลาด o การบริหารจัดการธุรกิจ (การจัดการด้านเทคนิค) 
o แนวคิดและกลยุทธ์การนำเข้า/ส่งออก 
o การบริหารองค์กรและบุคลากร 
o การบริหารทางการเงิน/บัญชี 
o การจัดทำแผนการลงทุนและการเสนอแผนการลงทุนรายบุคคล 
• การเพิ่มทักษะการประกอบการ
 o การให้คำปรึกษาแนะนำ 
o การศึกษาดูงาน 
o การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์มหาวิทยาลัย และ ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

, 09.00-16.00 น.http://www.kiasia.org/userfiles/NEC%2054%20Brochure.pdfสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ติดต่อ : สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
โทรศัพท์ : 0-2229-3131#322
Email : orakott@kiasia.org
Website : http://www.kiasia.org
ผู้เข้าชม : 1784 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys