Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการจากกระทรวงพาณิชย์ กิจกรรม e-Commerce Clinic for SMEs ภูมิภาค :หลักสูตรฝึกอบรมการตลาดแบบออนไลน
 
โครงการจากกระทรวงพาณิชย์
 

กิจกรรม e-Commerce Clinic for SMEs ภูมิภาค :
หลักสูตรฝึกอบรมการตลาดแบบออนไลน์ (e-Marketing Workshop)
 
 

ด่วน เพียง 120 ท่านแรกเท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!!
 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการส่งเสริมการสร้างกลไกที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการเพิ่มยอดขายและพัฒนาขีดความสามารถในการทำการค้าในตลาดสากลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 


วัตถุประสงค์
 

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้เห็นประโยชน์ในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบในภูมิภาค
 

3. เพื่อนำผลการจัดกิจกรรมไปประเมินความก้าวหน้าการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 


กิจกรรมในหลักสูตร
 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 ชั่วโมง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 

     - รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 มกราคม 2554 จังหวัดเพชรบุรี
 
 
     - รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 มกราคม 2554 จังหวัดลำปาง
 

2. การปฏิบัติจริง (On The Job Training) 2 เดือน โดยการติดตามทางโทรศัพท์ และได้รับคำแนะนำกับผู้เชี่ยวชาญ ทางโทรศัพท์ e-mail
 

3. การจัดแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

4. รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 


เนื้อหาหลักสูตร
 

• การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Optimization)
 

• การใช้เครื่องมือ Blog Marketing, e-Mail Marketing
 

• การใช้เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล์ (e-Mail Marketing)
 

• การโฆษณาผ่านแบเนอร์ (Banner)
 

• การทำการตลาดผ่าน e-Marketing และผ่านนายหน้า (Affiliated Marketing)
 

• การทำการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)
 


คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีเว็บไซต์ที่มี Domain Name เป็นของตนเองหรือใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น e-Mail Social Network ในการติดต่อกับลูกค้าเป็นต้น
 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้อต้นได้
 


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 

1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ธุรกิจละ 1 ท่านเท่านั้น
 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดข้างต้น
 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาหรือไม่ต่ำกว่า 80% ของกิจกรรมทั้งหมด
 

4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม
 


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 

1. กรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการมาที่
 

     - ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ “กิจกรรม e-Commerce Clinic for SMEs ภูมิภาค” สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณฺชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 

     - ทางโทรสาร ถึง “กิจกรรม e-Commerce Clinic for SMEs ภูมิภาค” เบอร์ 02-9649110
 

     - ทางอีเมล์ e-commerce@dbd.go.th 
 

     - ทางเว็บไซต์ http://www.dbd.go.th/edirectory/
 

2. เอกสารประกอบการสมัคร
 

     - ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวโหลดได้ทีhttp://www.dbd.go.th/edirectory/
 

     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 

     - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (พร้อมรับรองสำเนา) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จำกัด
 

3. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

คุณชวนันท์ สันตินานาเลิศ, กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์ 
 

โทรศัพท์ : 086-5067302, 081-7685246
 

โทรสาร : 02-9649110
 


****หมดเขตรับสมัคร วัน ศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2554  นี้เท่านั้น****
 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

- รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 มกราคม 2554 จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 มกราคม 2554 จังหวัดลำป, 9:00-16:00 น.http://www.dbd.go.th/edirectory/Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1914 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys