Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี! หลักสูตร ลงทุนหุ้นออนไลน์ง่ายแค่คลิก (Internet Trading - Equity) ฟรี
 
จัดโดย: TSI ชั้น 13 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เงินทองต้องขยายผล

...ชุดหลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานการลงทุน ไปจนถึงฝึกคุณเป็นมือโปร

ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน สร้างคุณ...เป็นผู้ลงทุนมือใหม่

รู้จักช่องทางการซื้อขายหุ้นออนไลน์ แนะนำตัวอย่างหน้าจอและวิธีการซื้อขายหุ้นทาง
อินเทอร์เน็ต รู้จักการใช้ข้อมูล บทวิเคราะห์ และเครื่องมือแบบออนไลน์


รายละเอียดการรับวุฒิบัตร


- เข้าสัมมนาไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาสัมมนาทั้งหมด


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา:

- นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มลงทุน


- ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต


ระดับเนื้อหา


ระดับต้น


ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:

กรณีที่ 1 - รับด้วยตนเอง ณ TSI ชั้น 13 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ


1. ส่ง e-mail แจ้งความประสงค์ขอรับวุฒิบัตรไปที่ TSI_Seminar@set.or.th


โดยระบุ ชื่อ - นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อหลักสูตรและวันที่เข้าฟังสัมมนา

2. ติดต่อรับได้ที่ TSI ชั้น 13 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกวันพุธ


เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ชำระค่าธรรมเนียมวุฒิบัตร ฉบับละ 50 บาท


กรณีที่ 2 - รับทางไปรษณีย์


1. โอนค่าธรรมเนียมวุฒิบัตรผ่านทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สาขาถนนวิทยุ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 049-4-14044-6


2. ค่าธรรมเนียมวุฒิบัตร ฉบับละ 50 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง 100 บาท (ค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง 100 บาทต่อการจัดส่งวุฒิบัตรไม่เกิน 10 ฉบับ)


3. Fax ใบ pay-in มาที่โทรสารหมายเลข 0-2229-2722 โดยระบุ ชื่อ - นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อหลักสูตรและวันที่เข้าฟังสัมมนา พร้อมที่อยู่เพื่อการจัดส่งวุฒิบัตร


4. โทรศัพท์เพื่อยืนยันการส่ง Fax ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2229-2146


หลักสูตรที่ควรเข้าอบรมในเบื้องต้น


- ครบเครื่องเรื่องลงทุนฉบับผู้ลงทุนมือใหม่


- พื้นฐานการลงทุนในหุ้น


เนื้อหาหลักสูตร 

1. ลงทุนในหุ้น คุณคือเจ้าของ  

2. จะซื้อขายหุ้น ต้องรู้จักกลไกตลาด  

3. Internet Trading ง่ายแค่คลิก 

4. เลือกหุ้นอย่างมืออาชีพ ต้องรู้จักวิเคราะห์หุ้น  

5. ฉลาดใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจลงทุน 

รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น  


**ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
หลักสูตรหรือรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสม

ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 2553,http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 8586 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys