Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาภาษีฟรี เรื่องอย่างไร? สบายใจ เรื่องภาษี รอบที่ 2
 
• ลด แลก แจก แถม มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร ผู้ขายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร และผู้ที่ได้รับรางวัลต้องทำอย่างไรในเรื่องของภาษี ทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล

• ภาษีซื้อจากการส่งเสริมการขาย ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่ และทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ตาม ม. 65 ตรี

• ได้รับรางวัลเป็น Package ทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศ ทำไมต้องมีภาษีขาย และผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำไปเป็นรายได้เพื่อการเสียภาษีฯ ด้วยหรือไม่

• ภาษีขายที่เกิดจากการชิงโชคที่ผู้ขายยอมรับภาระภาษีขายเอง สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ และต้องคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร กรณีภาษี หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

• การให้ส่วนลดตามเป้า (Rebate) และส่วนลดเงินสด สามารถออกใบลดหนี้ฯ เพื่อหักส่วนลดดังกล่าวได้หรือไม่

• เจาะลึกประเด็นการส่งเสริมการขายที่ได้รับยกเว้นฐานภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 40 และการหัก ณ ที่จ่าย กรณีส่งเสริมการขาย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118

จำนวน 250 ที่นั่ง 
เปิดสำรองที่นั่ง   วันที่ 9 พ.ย. 53   ตั้งแต่ 14.00 น.
สำหรับท่านที่สนใจประสงค์จะเข้ารับฟังการสัมมนาโปรดสำรองที่นั่งได้ที่

http://rdserver.rd.go.th ช่องทางเดียวเท่านั้น


ลงทะเบียนรับเอกสารเวลา 08. 30 นวิทยากรบรรยายคู่

อ. อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ กรมสรรพากร

อ. เกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ กรมสรรพากรณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร (ซอยพหลโยธิน 7)

รอบที่ 1 วันจันทร์ 29 พฤศจิกายน 2553 , เวลา 09.00 - 16.30http://rdserver.rd.go.thAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2923 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys