Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาเสริมทักษะการเป็นแปลเอกสาร ฟรี! ครั้งที่ 2 สำหรับสมาชิก ThaiJJob
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสัมนา
•  เป็นสมาชิก ThaiJJob.com
โดยการสมัครผ่านหน้าเว็บตรงส่วน Candidate แล้วกรอกข้อมูลและสถานที่และเบอร์ติดต่อ(เพื่อ SMS แจ้งสิทธิในการเข้าสัมมนา)
ควรกรอกประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานด้วย โดยเฉพาะระดับภาษาญี่ปุ่น ในส่วนความสามารถทางภาษา หากไม่เคยสอบสัดระดับให้เลือกด้วยว่าท่านคิดว่าเทียบได้กับระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลให้วิทยากรทราบถึงระดับและการทำงานของผู้เข้าสัมมนา และหากท่านยังไม่ประสงค์ทำการสมัครงานก็ไม่ต้องเป็นห่วงให้คลิกที่ *ไม่แสดงข้อมูลเลย* ทางด้านล่างของหน้า ข้อมูลส่วนบุคคล เท่านี้ก็ไม่มีใครสามารถเห็นข้อมูลของท่านได้ นอกจากข้อมูลบางส่วนที่ทางเว็บมาสเตอร์จำเป็นต้องนำไปเพื่อให้วิทยากรพิจารณาในการสัมมนา 
•  ไม่จำกัดเพศหรืออายุ 
•  มีความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งพูดอ่านและเขียนได้ในระดับ 3 หรือเทียบเท่า(สำหรับผู้ไม่เคยสอบวัดระดับ) ขึ้นไป 
•  มีอาชีพหรือกำลังจะมีอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการพูดและแปลภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน 
•  มีความตั้งใจจริงในการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพของตนเอง 
เงื่อนไขและกฏิกาในการเข้าร่วมสัมมนา
•  ทางทีมวิมยากรและทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การสมัครก่อนหลัง แต่ก็จะดูความเหมาะสมทางระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักด้วย เพื่อความยุติธรรมและประสิทธิผลในการสัมมนาพร้อมๆกัน  
•  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าสัมมา(พร้อมรายชื่อสำรอง)ทางหน้า Website พร้อม SMS แจ้งไปยังทุกท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 
•  ทางทีมงานจำเป็นต้องเก็บค่าสำรองที่นั่งสัมมนา 500 บาท และจะคืนให้เต็มจำนวนทุกท่านที่หน้าห้องสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษจิกายน 2553 
เพราะในงานสัมมนาฟรีมักจะมีผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้วไม่มาเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียโอกาสของผู้ที่อยากเข้าร่วมสัมมนาจริงๆที่ต้องหมดไป 
และยังทำให้กำลังใจของทีมวิทยากรที่พร้อมถ่ายทอดต้องหมดไปอีกด้วย 
โดยจะให้ทำการโอนผ่านบัญชีที่จะกำหนดให้อีกครั้ง หลังจากทราบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้ว
ช่วงเช้าจะเป็นอบรมสัมมนาทักษะการแปลเอกสาร จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งงานทั่วไปและงานด้านเทคนิค โดย อ.ไซโต้ และ อ.ทาเคอุจิ
ช่วงแรกจะเป็นช่วงอบรมด้านทักษะและวิธีการแปลให้รวดเร็วและถูกต้อง ข้อควรระวังต่างๆ และอื่นๆ เพื่อนำความรู้มาใช้ต่อในช่วง Work Shop 
ช่วง Work Shop ก็จะจัดเป็นแบบให้ผู้สัมมนาทุกคนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ทุกคน ในการแปลจริงจากงานแปลหลากหลายรูปแบบ

ช่วงบ่ายจะเป็นอบรมสัมมนาและ Work Shop ของการแปลเอกสาร จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยโดย อ.ไทยศักดิ์ และ อ.ทะเคอุจิ โดยมีอ.ไซโต้คอยร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ
ชั่วโมงแรกจะเป็นการอบรมเสริมทักษะความรู้ ข้อควรระวังและอื่นๆในการแปลเอกสาร
ช่วง Work Shop ก็จะจัดเป็นแบบให้ผู้สัมมนาทุกคนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ทุกคน ในการแปลจริงจากงานแปลหลากหลายรูปแบบ

ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย นอกจากทุกท่านจะได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติมแล้ว ท่านยังสามารถประเมินความสามารถทางด้านการแปลของตนเองในปัจจุบัน เพื่อนำไปเป็นข้อคิดและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลและของงานตนเองในโอกาสต่อไป   โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อธิ อ.ไซโต้ อ.ไทยศักดิ์ อ.ทาเคอุจิ ฯลฯ

Bay Hotel ถนนศรีนคริทร์ (เยื้องคาร์ฟู ศรีนครินทร์)

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 2553, 9.00-15.30 น.http://www.thaijjob.com/th/course_detail.asp?id=5Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1454 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys