Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Maintenance Gateway of high Productivity
 
ในยุคที่ทุกอย่างรัดตัว การทำงานทุกอย่างย่อมต้องสามารถสร้างกำไรให้เกิดขึ้นได้ในตัวของมันเอง หากเราแบ่งบริษัทของเราออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่า Business Unit ซึ่งจะพบว่าทุกหน่วยงานต้องสามารถสร้างกำไรให้กับตัวเองได้ ฝ่ายผลิตทำกำไรได้จากสินค้าที่ผลิตได้ ฝ่ายขายได้กำไรจากการขายสินค้า ฝ่ายจัดซื้อสามารถส่งมอบของที่ตรงเวลาจากการควบคุม Supplier ฝ่าย R&D ก็ได้กำไรจากการส่งสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดได้ผล แล้ว
“ฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรมสร้างกำไรได้จากอะไร” ในเมื่อ
หลายคนอาจบอกว่า “ก็มาจากจำนวนครั้งที่เข้าไปซ่อมเครื่องให้ฝ่ายผลิต เหมือนกับการที่เรียกช่างข้างนอกมาบริการไง”
อย่าลืมว่าทุกคน ทุกบริษัทล้วนแล้วแต่มุ่งไปสู่ Zero Breakdown กันหมด นั่นหมายความว่า
เครื่องเสียเป็นวิ่งที่รับไม่ได้ เราจึงไม่สามารถที่จะใช้การเข้าบริการมาสร้างกำไรให้กับ Business Unit นี้ได้
แล้วเราจะทำวอย่างไร?? นั่นคือคำถาม
ในนามของ TPMthai Training and Consulting Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการกิจกรรม TPM และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตต่างๆ จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้บริหารองค์กร, ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงหรืองานวิศวกรรม เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง
“Maintenance gateway of High Productivity” หรือ “งานซ่อมบำรุงประตูสู่สุดยอดผลผลิต”


13.00-13.30  ลงทะเบียน
13.30-13.45  พิธีกรแจ้งวัตถุประสงค์
13.45-15.15  บรรยาย เรื่อง  Maintenance Gateway of High Productivity
             โดยอาจารย์  สุพร อัศวินนิมิตร
15.15-15.30  รับประทานอาหารว่าง
15.30-16.30  บรรยาย เรื่อง  Maintenance Gateway of Hiogh Productivity
             โดยอาจารย์ บรรณวิท มณีเนตร
                          ที่ปรึกษา TPM ของบริษัท TPMthai Training and Consulting จำกัด


ใบตอบรับเข้าอบรม-สัมมนาพิเศษ
Maintenance gateway to High Productivity
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553


ชื่อผู้ประสานงาน .....................................................................................บริษัท .................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................. โทรศัพท์มือถือ ................................................. โทรสาร .................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................................
บริษัทมีความประสงค์จะส่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1) ชื่อ / นามสกุล  ....................................................................................... ตำแหน่ง...........................................................................
โทรศัพท์ ..................................................โทรศัพท์มือถือ ............................................... E-Mail........................................................

2) ชื่อ / นามสกุล  ....................................................................................... ตำแหน่ง...........................................................................
โทรศัพท์ ..................................................โทรศัพท์มือถือ ............................................... E-Mail........................................................
กรุณาติดต่อ โทร. 02-171-0211 Fax 02 -1710211 ต่อ 12  หรือ Email : admin@tpmthai.com, natapapat@tpmthai.com
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้บริหารองค์กรเท่านั้น 
 : รับจำนวนจำกัด ตอบรับก่อนมีสิทธิก่อน (First come, First serve)
 : กรุณานำนามบัตรมาเพื่อแลกของที่ระลึก

                                                                                                                                     ลงชื่อ.......................................................

                                                                                                                                                        (.....................................................)ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553, 13.00-16.30http://www.tpmthai.comTPMthai Training and consulting

ติดต่อ : นฐปพรรษ ศุภวโรภาส
โทรศัพท์ : 02-1710211
Email : natapapat@tpmthai.com
Website : www.tpmthai.com
ผู้เข้าชม : 2708 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys