Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
 
หัวหน้าหน่วยงาน   มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น  ยังไม่พอ  ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย
            ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี  เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว
           ผู้นำที่ดี  ต้องสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร / ทีมงานได้ ,      รู้ทิศทางที่จะนำทีมงานไปสู่ เป้าหมาย และสามารถกระตุ้นจูงใจสมาชิกในทีมงานให้ร่วมพลังกันสร้างผลงานให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้


1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน
    ๏  เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ
    ๏  บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร
2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วยงาน
    ๏  ตัวชี้วัดภาวะการนำของหัวหน้า
    ๏  ระดับความเป็นผู้นำ และพลังการชี้นำ 
3. ตรวจสอบ ประเมินความพร้อมของการเป็นผู้นำ
4. คุณสมบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
     ๏ สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ
    ๏  ลักษณะของผู้นำที่ “SMART”
    ๏  คุณสมบัติของผู้นำในยุคปัจจุบัน
        VISION… DIRECTION… MOTIVATION
5. ภาวะผู้นำ กับการจัดการกับความขัดแย้ง
    ๏  การวินิจฉัยความขัดแย้ง                 
    ๏  วิธีจัดการกับความขัดแย้ง
    ๏  แบบแผนการบริหารความขัดแย้ง ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
6. ภาวะผู้นำในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม
    ๏  ทำอย่างไรจึงได้ความร่วมมือจากทีมงาน
    ๏  เทคนิคการจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา
7.  การสื่อสารของผู้นำเพื่อสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการนำคน


ทีมวิทยากรด้านการบริหาร

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4689

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7598

info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 3469 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys