Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
”How to be The Professional Trader” ทำอย่างไรจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ
 
เนื่องด้วยปัจจุบัน นักลงทุนจำนวนมากมีความใฝ่ฝันทีจะเพิ่มมูลค่าเงินในอนาคตด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออาจจะยึดอาชีพการลงทุนในหลักทรัพย์ให้เป็นอาชีพหลัก  แต่ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้จากความไม่รู้ ในเรื่องต่างๆมากมาย โดยหลายคนนั้นต้องเสียเวลาและเงินทองจำนวนมากในการซื้อประสบการณ์จริง โดยการลองถูกลองผิดด้วยตัวเอง

ดังนั้นทาง InvestorChart.com จึงได้มีการจัดอบรมให้กับผู้สนใจเรียนรู้การวิเคราะห์การลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เพื่อนนักลงทุนเข้าใจถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงของราคาและกลยุทธ์ด้านการลงทุน เพื่อลดข้อผิดพลาดและการสูญเสียจากการลงทุน

แต่อย่างไรก็ดี การสร้างกลุ่มเพื่อนนักลงทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือกันสำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกันนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทาง InvestorChart.com เห็นควรว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับเพื่อนสมาชิก InvestorChart.com ได้

ด้วยเหตุนี้ทาง InvestorChart.com จึงได้มีโครงการที่จะจัดงาน InvestorChart Live Talk เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและเพื่อนนักลงทุนของ InvestorChart.com ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รับความรู้ด้านการลงทุนในกิจกรรมดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะให้เพื่อนสมาชิก Investorchart.com ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนร่วมกัน
   และยังเป็นสร้างกลุ่มเพื่อนนักลงทุนที่จะช่วยเหลือกันในอนาคต
2.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ด้านการลงทุนหรือหลักการวิเคราะห์การลงทุนในเรื่องใหม่ๆจากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์
   มาให้กับเพื่อนสมาชิก
3.เพื่อเป็นการแนะแนวทาง การเป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มนักลงทุนที่มีคุณภาพให้กับตลาดทุนไทย
4.เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

รูปแบบกิจกรรม
  สัมมนาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น Trader มืออาชีพ 
  จัดทำกิจกรรม Mini Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นภาพการลงทุน โดยการมีส่วนร่วม
  รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับเพื่อนนักลงทุนและวิทยากร
  เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์จากนักวิเคราะห์มืออาชีพที่อยู่ในตลาดหุ้นมายาวนาน 
    ผู้ซึ่งเป็นทั้งวิทยากรและผู้เขียนหนังสือให้กับตลาดหลักทรัพย์
  แลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ร่วมกับผู้เข้าสัมมนา


กำหนดการสัมมนา

9.00 - 9.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.30 - 10.30  สัมมนาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น Trader มืออาชีพ I
•         บันไดก้าวแรกสู่การเป็น Traderและเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ต่อการเป็น Trader มืออาชีพ
•         ความต่างระหว่าง Trading และ Investing
•         Golden rule of trading หัวใจสำคัญสำหรับการเทรด

10.30 - 11.00  Coffee breaks

11.00 - 12.00  สัมมนาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น Trader มืออาชีพ I
•         เล่าตำนานความสำเร็จของ Trader มืออาชีพ
•         Financial Astrology and Numerology เพื่อสร้างแนวรับแนวต้าน Geometry of the market

12.00 -14.00  รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับเพื่อนนักลงทุนและวิทยากร

14.00 - 15.00  พูดคุยเสวนา กับวิทยากรมืออาชีพด้านการลงทุน
•         การสร้าง Model เพื่อการ Trading as a business 
•         World Economy in the near future

15.00 - 15.30  Coffee breaks

15.30 - 16.30  แลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ


วิทยากร

คุณ นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
• ผู้เขียนหนังสือ “อยากรวยต้องรู้” เล่ม 1-4 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณ สุทธา ศรมยุรา
• ผู้ชำนาญการด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค Elliott wave, esoteric Trading, Numerology and Financial astrologer
• ผู้ชำนาญกลยุทธ์ด้าน Options trading System ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
• ผู้เขียนหนังสือ  Options business ใน e-book ของ www.clickbank.com
• อดีต Hedge Fund Advisory Service และ Professional Trading Mentorship program 
      ของบริษัท  Picco Investment (Hong Kong) ,Ltd. 

คุณ ดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์
• SAVP. ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และค้าตราสารการเงิน บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง  
• ผู้ชำนาญการด้านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์และการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ
• ผู้ชำนาญการด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเป็นวิทยากรอบรมให้กับสถาบันการเงิน, สถานศึกษา และบริษัทเอกชน
• อดีตผู้เขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์คอหุ้น และ หนังสือพิมพ์ทันหุ้น 


โรงแรม Bangkok Centre Hotel (ใกล้ MRT หัวลำโพง)

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553, 9.00-16.00

800 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.investorchart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538780053&Ntype=2บริษัท อินเวสเตอร์ ชาร์ท จำกัด

ติดต่อ : ชุติมา
โทรศัพท์ : 0-2231-8074
Email : seminar@investorchart.com
Website : www.investorchart.com
ผู้เข้าชม : 1858 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys