Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฟรี!! โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ใน 4 พื้นที่ โดยได้แก่
กลุ่มภาคตะวันออก ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา 
กลุ่มกรุงเทพมหานคร/1 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
กลุ่มภาคใต้ โรงแรมโนโวเทลหาดใหญ่
กลุ่มกรุงเทพมหานคร/2 ห้องประชุมใหญ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลุ่มภาคเหนือ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส เชียงใหม่

ปิดรับสมัคร 29 เม.ย. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 5 พ.ค. 54

การบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
• ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจบริการ
โลจิสติกส์
ความเข้าใจในกลยุทธ์ของธุรกิจโลจิสติกส์
• การวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
• หลักการทางการตลาดและการบริหารการตลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์
• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• การวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจ
โลจิสติกส์
ต้นทุนโลจิสติกส์และการบริหารจัดการต้นทุน
• องค์ประกอบต้นทุนโลจิสติกส์
• การคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์
การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกส์
การบริหารคุณภาพในงานบริการ
• ความสำคัญของคุณภาพในงานบริการ
• มาตรฐานคุณภาพในงานบริการ
• แนวทางการประเมินคุณภาพงานบริการโลจิสติกส์ 


ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


โรงแรมชลจันทร์ ชลบุรี

21,22,28,29,พ.ค. 4,5 มิ.ย. 2554, 9.00-16.00http://www.logex.kmutt.ac.th/index2.phpศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อ : แก้วปั้น
โทรศัพท์ : 024708436-7
Email : kaewpan_a@hotmail.com
Website : www.logex.kmutt.ac.th
ผู้เข้าชม : 2154 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys