Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ภาวะผู้นำ
 
โดยหลักสูตรนี้ จะเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรือผู้ที่มีลูกน้องค่ะ ว่าจะต้องวางตัว ปฎิบัติตัวอย่างไร โดยเราได้รับเกียรติจาก

คุณสุชาติ เกลี้ยงแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์ความเชียวชาญพิเศษด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 40ปี ในการสอนและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำที่ดี และบริหารจัดการยอดขาย การวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพียงแค่คุณแสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าคุณทำงานในฝ่ายบุคคลหรือฝึกอบรม อาทิ นามบัตร หรือผังองค์กร คุณก็สามารถได้รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่งทันทีค่ะ 

หากท่านอื่น สนใจก็จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 999฿ ค่ะ เมื่อสมัครทางเวปไซด์ www.qualitypartner.org

เนื้อหาหลักสูตร
 ความหมายของ “ผู้นำ”
 บุคลิกภาพ,หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ
 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน
 ความหมายและแรงจูงใจในการทำงาน
 องค์ประกอบของแรงจูงใจ
 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ
 ข้อหลีกเลี่ยงในการสร้างแรงจูงใจ
 เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจคุณสุชาติ เกลี้ยงแก้ว 

ซึ่งมีประสบการณ์ความเชียวชาญพิเศษด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 40ปี ในการสอนและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำที่ดี และบริหารจัดการยอดขาย การวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อดีตผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน ขายปลีกและธุรกิจเสริม ของบริษัทปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการส่วน ร้านค้าปลีก (บริหาร ร้าน 7-11) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 16 ร้านและรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท S.O NGV ประเทศไทย จำกัด (บริษัทที่บริการติดตั้ง NGV แห่งแรกของประเทศไทยและได้รับอนุมัติจาก ปตท.)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส ของธุรกิจตระกูลนฤขัติพิชัย, 
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
วิทยากรรับเชิญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม และเอส

โรงแรมอมารี แอร์ พอร์ต ดอนเมือง

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553, 09:00-17:00http://www.qualitypartner.org/quality/images/leadership.pdfQuality Partner Co., Ltd.

ติดต่อ : ปัทมา เนินกร่าง
โทรศัพท์ : 025986313
Email : training@qualitypartner.org
Website : www.qualitypartner.org
ผู้เข้าชม : 2623 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys