Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี “พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน (เสริมอัจฉริยะ) ด้วย 6Qs”
 
จัดโดย: สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา: ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจทั่วไป
ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ เดือน มีนาคม ที่เว็ปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่ 44/100   ถนนนนทบุรี 1  ตำบลบางกระสอ   อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4 , Website  :  www.dbd.go.th 


  

หมายเหตุ: ทุกหัวข้อวิชา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ฟรี)  ขอสงวนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ  ชั้น 12   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์  

ห้องประชุม1 ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553, เวลา 09.00 - 12.00 น.http://www.dbd.go.th/mainsite/Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2732 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys