Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพูดในที่สาธารณะ ( Public Speaking )
 
หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ  ได้รับการออกแบบและพัฒนามาอย่างพิถีพิถันเหมาะสำหรับคุณ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ความกล้าหาญ และช่วยเพิ่มพูนศักยภาพด้านการพูดในที่สาธารณะ พูดต่อหน้าชุมชน  พูดต่อหน้าที่ประชุม ซึ่งล้วนเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าคุณจะเล่นบทบาทใด? ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยากร การพูดของคุณจะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจและน่าเชื่อถือหรือไม่ ! ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน  และการมีผู้แนะนำ (Coach) ยกระดับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณก้าวไปสู่โอกาสแห่งความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร ?
- เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน พนักงาน 
- พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรและนักพูดมือใหม่ ผู้ปรารถนาเสริมสร้างเทคนิคการพูดให้มากยิ่งขึ้น 
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บุคคล นักจัดกิจกรรมพนักงาน
- บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป
วันที่ 1 : องค์ประกอบแห่งการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อการพูดในที่สาธารณะ 
• องค์ประกอบการพูดที่ประสบความสำเร็จ 
• เงื่อนไขผู้พูดที่ประสบความสำเร็จ
• ต้องมี “ องค์ประกอบนักพูด ” ที่ดี
• การเตรียมการและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

วันที่ 2 : พัฒนาเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 
• เข้าใจปัจจัยการรับรู้ของผู้ฟัง
o ปัจจัย 1 ภาพ
o ปัจจัย 2 เสียงพูด 
o ปัจจัย 3 คำพูด
• การพัฒนาบุคลิกภาพเมื่อนำเสนอด้วยการพูด
• การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพูดในที่สาธารณะ  
o บุคลิกภาพภายนอก 
o บุคลิกภาพภายใน 
o การพัฒนาบุคลิกภาพ 7 เรื่อง 


ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์
   นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่ง
     ทั้งในและต่างประเทศ  
   ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซัคเซส

อาจารย์ มนัสวีร์   อยู่ทวี
   ปริญญาโทรัฐศาสตร์ สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนาความคิด
   กรรมการผู้จัดการ บริษัทไดฟ์อินโฟ จำกัด 
   นักเขียนประจำนิตยสารเอาท์ดอร์ไทยแลนด์ 

อาจารย์ โกวิทย์   ธนะธนากุล
   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ         
   ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาผู้นำ ประเทศสหรัฐอเมริกา
   รองผู้อำนวยการการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 
     Dr Dan Can Do Campaign ปี 2551


โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ สุขุมวิท 26

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553, 09.00 - 16.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียน 12,000 บาทต่อท่าน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ifd.or.th/sites/default/files/Public-Speaking.pdfบริษัทศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษาไอเอฟดีจำกัด

ติดต่อ : พิทักษ์ ปรัชญานุคุณ
โทรศัพท์ : 0 2711 6495
Email : info@ifdtraining.com
Website : www.ifdtraining.com
ผู้เข้าชม : 2211 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys