Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างสรรค์ (workshop)
 
 การประชุมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน แต่หลายครั้งที่การประชุมยังมีปัญหาและอุปสรรค เช่น ประชุมแล้วไม่ได้ข้อสรุป ผู้นำการประชุมผูกขาดการพูดอยู่คนเดียว ทั้งที่ไม่น่าจะต้องประชุม ยืดเยื้อ ไม่มีวาระ ไม่ออกความเห็น ใช้สำนวนโวหาร ประชุมมากเกินไป ฯลฯ ปัญหาเหล่านั้นทำให้การประชุม น่าเบื่อ ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้เวลากว่า 70 % ในการประชุม หากปล่อยปัญหาเช่นนี้ไว้ จะส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานไม่มีเวลาทำงานที่สำคัญอื่น ๆ ได้ และสร้างความเบื่อหน่ายในการทำงาน หลักสูตรนี้จะเน้นที่วิธีการและเทคนิคในการประชุมแบบมืออาชีพ และตรงประเด็น ( Creative and Effective meeting skills ) เพื่อให้สามารถปรับปรุงให้การประชุมเป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน
          บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความพอใจให้ผู้เข้าร่วมในเวลาที่กระชับ เทคนิคหลายอย่างเช่น หลักการในการตัดสินใจเรียกประชุม การดำเนินการประชุม การให้เกียรติต่อผู้เข้าประชุม การระดมสมอง วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่นมีคนที่พูดมากเกินไป มีคนที่ไม่ค่อยออกความเห็น มีการโต้แย้ง การสรุปประเด็น การจดบันทึกการประชุม การติดตามผล การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ( Template ) พร้อมกับการฝึกปฏิบัติ (Skill Practices ) ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรนี้อย่างครบถ้วนแล้วช่วงแรก- ความสำคัญของการประชุม และปัญหา –อุปสรรคในปัจจุบัน( Significance and Obstacles )


- หัวใจสำคัญของผู้นำและผู้เข้าร่วมการประชุมม, บทบาท/หน้าที่ ของกลุ่มบุคคล เกี่ยวข้องกับการประชุม ( Leader and Participating Meeting )


- การดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Conducting Meeting )

ช่วงที่ 2


- การเตรียมการ ( Preparing ) ดำเนินการ ( Conducting ) / บันทึกการประชุม( Taking Minutes )


- รูปแบบและวิธีการ เทคนิคการนำประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ


  - การใช้หัวใจสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพึงพอใจ


  - การใช้แนวทางและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การประชุม( Key Steps for Reaching Objective

ช่วงที่ 3


- การใช้ Template


- ประเมินการประชุมที่ผ่านมา ( Meeting Analysis and feedback )

ช่่วงที่ 4


- เทคนิคและการจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ( Coping with trouble situation )


- การติดตามผลการประชุม (Follow up and Implementation )


- กรณีศึกษาจริง ( Practical Case Study)


- สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม


หลังจากจบการฝึกอบรมหัวข้อนี้ ผู้เข้าฝึกอบรม จะสามารถ


1. ใช้เทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ(Communication Skill )


2. รู้จักปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานผู้นำการประชุม ผู้ร่วมประชุมและเลขานุการประชุม


3. รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขข้อขัดข้องในที่ประชุม


4. เสนอกระบวนการในการแก้ปัญหาระหว่างการประชุมอย่างเป็นระบบ,การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Competency )


5. มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประชุม


6. ได้ประสบการณ์ จากสถานการจริง

กำหนดการ


กลุ่มที่ 1-วันที่ 27 กรกฎาคม 2553


กลุ่มที่ 2-วันที่ 27 กันยายน 2553


กลุ่มที่ 3-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553


ระยะเวลา 1 วัน เวลา 10.00-17.00 น.


ณ SE-ED Learning Center ชั้น 2 จัตุรัสจามจุรีหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับณ

 -ใครก็ตามที่ต้องใช้การประชุมในการสื่อสาร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร


-ใครก็ตามที่มีบทบาทเป็นผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุม


-ใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพในการประชุมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น

วิทยากรโดย


          พงศ์พจ ธนะสมบูรณ์ – มีประสบการณ์โดยตรง 24 ปี กับบริษัทข้ามชาติ, บริษัทขนาดใหญ่, ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ในการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมด้าน management, sale และ customer service มากกว่า2,000 ชั่วโมงทำงาน ทำให้เข้าใจในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และผมได้ช่วยสร้างกำไรอย่างมากให้กับองค์กรเหล่านี้ ปัจจุบันผมเป็นกรรมการผู้จัดการ ของ P CRAETORS ASIA CO.,LTD.

 
         

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่


คุณชยุต จึงภักดี สายตรง 089-691-8438 โทรศัพท์ : 0 2657 6003


อีเมล์ chayut@se-ed.com pr.trainingbyslc@gmail.com


 

ณ SE-ED Learning Center ชั้น 2 จัตุรัสจามจุรี

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553, 10.00-17.00 น

3,900 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.se-edlearning.com/course/detail.php?Course_ID=167SE-ED Learning Center

ติดต่อ : อลงกรณ์ คงทรัพย์
โทรศัพท์ : 02 657 6003-4
Email : slc@se-ed.com
Website : www.se-edlearning.com
ผู้เข้าชม : 1102 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys