Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม(ระยะเวลา 18 ชั่วโมง)
 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)ร่วมกับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จากัด(มหาชน) บุคคลที่ต้องเข้ารับการอบรม
•ผู้ควบคุมก๊าซ หรือผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ และการเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ
•ผู้ส่งก๊าซ หรือผู้มีหน้าที่ส่ง หรือขนส่งก๊าซที่อยู่ในภาชนะบรรจุก๊าซ
•ผู้บรรจุก๊าซ หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่บรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมโทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 793(คุณมุสลีมีน)


e-mail:musleemeen@tpa.or.thhttp://www.tpif.or.thห้องสัมมนา ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม -วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553, 09.00 - 16.30 น.

4,000 บาท สำหรับสมาชิก / 4,500 สำหรับบุคคลทั่วไป (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.tpif.or.th/สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ติดต่อ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 02-717-3000
Email : et@tpa.or.th
Website : www.tpif.or.th
ผู้เข้าชม : 2576 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys