Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รายงานEIA : เครื่องมือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม”
 
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง MS.CM (Construction Management) จะจัดบรรยายพิเศษเรื่อง รายงาน EIA : เครื่องมือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย วิทยากรจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รศ.ประสงค์ เอี่ยมอนันต์  ประธานด้านคมนาคม ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 17.30-20.30 น.ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร SM Tower ชั้น 17 (ตรงข้ามสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง5 BTS สนามเป้า) ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 สนใจเข้าร่วมโครงการ สำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-2980181-3 ต่อ 114 ,115  คุณภัทรภรณ์ และ คุณลภัสรดา  (รับจำนวนจำกัด)


17.30 – 18.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

18.00 – 18.05 น. พิธีกร เปิดการสัมมนา แนะนำวิทยากร

18.05 – 18.30 น. หัวข้อ โครงการพัฒนากับการดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงป้องกันโดยใช้EIA

บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

18.30 – 19.15 น. หัวข้อ รายงานEIAด้านคมนาคม

บรรยาย โดย นางกานดา ปิยจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19.15 – 20.00 น. หัวข้อ รายงานEIAด้านที่อยู่อาศัย

บรรยาย โดย นายสุโข อุบลทิพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20.00 -20.30 น. ตอบข้อซักถาม

20.30 -20.45 น. ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง กล่าวปิดงาน
อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553, 17.30 - 20.45 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1798 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys