Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
 
หลักการและเหตุผล :

   การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสำคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เพื่อเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง
3. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสามารถทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อสามารถจัดการและบริหารคนได้ตรงตามเป้าหมายองค์กร

 

เนื้อหาการเรียนรู้ : 

1. 5 M : ทรัพยากรสำคัญที่ต้องบริหารจัดการ 
2. หลักการ สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. จูงใจและรักษาคนทำอย่างไร ? 
4. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
5. บทบาทหน้าที่ HR ยุคใหม่
6. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) 
> ฝึก Role Play สัมภาษณ์งาน การตั้งคำถาม
7. หลัก แนวคิด การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
8. หลักบริหารการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Equal Pay to Equal Work)
9. เทคนิคการปรับและบริหารค่าจ้างในกรณีต่างๆ
10. วิธีปรับโครงสร้างเงินเดือน
11. นโยบายที่สำคัญ ในการบริหารโครงสร้างมาตรฐานตำแหน่งงานงานและการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
12. ข้อคำนึงในการ สำรวจค่าจ้าง ? 
13. การบริหารผลงาน
14. แนวคิดการวัดผลงาน
15. องค์ประกอบของปัจจัยในการประเมินผลงานสมัยใหม่
16. การบริหารสวัสดิการ ( Remuneration Management)
17. การกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ 
>work shop “จัดกิจกรรมพนักงาน”รูปแบบและตัวอย่างกิจกรรม 
18. แรงงานสัมพันธ์ในองค์การ
19. กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
20. ความท้าทายที่รอ HR อยู่
 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 15-16/02/2561 (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 8,000 บาท / สมาชิก 7,800 บาท โปรโมชั่นสมัคร 2 ท่านจ่ายเพียงท่านละ 7,000 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษี  Vat 7%)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989,

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/file/d/0B_vvAZ9OLmfsYkNXbnowU04tRTQ/view

พราว

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 020531150
 
สำรองที่นั่งอบรม โทร. 092 263 3989
อีเมล์ : accseminarcenter@gmail.com
ผู้เข้าชม : 31 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys