Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Customer Satisfaction Survey (การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า)
 
หลักการและเหตุผล:

   การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ และ การค้นหาความต้องการ เพื่อสนองการบริการที่ถูกใจ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ เป้าหมายสูงสุดของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าชอบใจ และ ติดใจกลับมาใช้บริการอีกต่อ ๆ ไป ความพึงพอใจในการบริการ จะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้าง และ รักษาความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริการของธุรกิจนั้น ๆ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
       
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของลูกค้าโดยค้นหาว่าอะไรคือความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า   
2. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ กำหนดจุดมุ่งหมายหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต      
3. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ วิธี ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือช่องว่างระหว่างธุรกิจกับลูกค้า   
4. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้การวัดความพึงพอใจสร้างช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า
5. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 

หัวข้อการบรรยาย :

1. Custumer Satisfaction Survey คืออะไร
2. หัวใจสำคัญในงานบริการ
3. การใช้จิตสานึกการบริการด้วยใจ ให้ได้ใจลูกค้า
4. บริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
5. ความต้องการของลูกค้า กับความคาดหวังของลูกค้า
6. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามีความจำเป็นอย่างไร
7. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
8. ขั้นตอนในการสำรวจและรวบรวมความพึงพอใจลูกค้า
9. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
10.ควรตั้งคำถามอย่างไรว่าลูกค้ามีความพึงพอใจหรือไม่
11. การเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว
12. พื้นฐานการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
10.สรุป ถาม-ตอบ
 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 27/02/2561  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 4,000 บาท / สมาชิก 3,800 (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561,

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://drive.google.com/file/d/0B_vvAZ9OLmfsYkNXbnowU04tRTQ/view

พราว

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

สำรองที่นั่งอบรม โทร. 092 263 3989
อีเมล์ : accseminarcenter@gmail.com
บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 020531150
ผู้เข้าชม : 30 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys