Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Manage
 
และกระทบต่อกำไรองค์กรในที่สุด โดยเฉพาะภาวะที่มีการแย่งชิงอัตรากำลังคนที่เป็นคนเก่ง..
- หลักสูตรนี้ จะเน้นให้ความรู้เชิงปฏิบัติและเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการบริหารกำลังคน
- เรียนรู้เครื่องมือที่นำไปใช้วิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางการบริหารกำลังพลจากกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำที่นำไปใช้ได้จริง
- สอนและแนะนำการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคน พร้อมแชร์หลักการ/Practices ที่ดีขององค์กรชั้นนำจากประสบการณ์ที่ปรึกษา


+ ทบทวนปัญหาการบริหารกำลังพลของหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม
+ ทำไมเราต้องวางแผนกำลังคน
+ แนวคิดของการวางแผนกำลังคน
+ กิจกรรมในกระบวนการการวางแผนกำลังพล (Workforce Planning Process)
+ ความหมายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
+ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Techniques for Workforce Analysis) และแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม
+ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตรากำลัง
+ ฝึกปฏิบัติ
   -  กำหนดเวลาในการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปีขององค์กรของท่าน
   -  กำหนดค่าตัวแปรของสูตรของการวิเคราะห์อัตรากำลังแบบ FTE
   -  จัดทำแบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน หรือแบบวิเคราะห์ภาระงานที่จะนำไปใช้งาน
   -  การสรุปผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง
   -  แนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารกำลังพลในองค์กรของท่าน
+ พร้อมวิพากษ์แนวทางการบริหารกำลังพลด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
+ กลยุทธ์การบริหารกำลังคน (Workforce Managemaent Strategies) ในกรณีต่างๆ 
+ ข้อควรพิจารณาในการปรับใช้กับองค์กร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

โรงแรม Prime Central Station หัวลำโพง

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 , เวลา 09.00-16.30น.

3900 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ptc.in.th

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธาสินี โทร. 089-677-6047, 092-431-6631
E-Mail :  ptccontactt@gmail.com
Line ID : ptccontact
ผู้เข้าชม : 48 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys