Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น 2) **
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม
• เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0"
• เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0
• การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 4.0
• กลยุทธ์การบริหารงาน 4.0
• ยึดทฤษฏี: สัญลักษณ์การบริหาร 4.0
• เรียนรู้แนวทางการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล


การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่” และ “ความสำคัญ”
• “เลขานุการ” 4.0 คือใคร ความสำคัญของตำแหน่ง
• การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี
• จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
• แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ
การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ประสบการณ์” และ “ทักษะ”
• การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ
    - การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด
    - การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
    - การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์
    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล  
    - การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
    - สรุปทฤษฏี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0
กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ
• การวางแผนและบริหารเวลางาน
• การบริหารระบบเอกสาร
• การบริหารการนัดหมาย
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านเลขานุการจากหน่วยงานทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับและทุกส่วนงาน  


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540030230

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%
✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 เมษายน 2561

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

________________________________________

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (รุ่น2) | 23 มกราคม 2561
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ | 20 กุมภาพันธ์ 2561
• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 27 กุมภาพันธ์ 2561
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต | 15 มีนาคม 2561
• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 16 มีนาคม 2561
• เจาะพฤติกรรมนักช้อป 2018 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด | 16 มีนาคม 2561
• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561
• การบริหารความผูกพันกับลูกค้า | 9 พฤษภาคม 2561
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2) | 9 พฤษภาคม 2561
________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 75 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys