Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
 
The Power of Thinking for Success
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการพัฒนา ระบบคิด 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 (09:00 - 16:00 น.)

ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่เราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขาเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่าง ๆ ที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่ในหลายรูปแบบ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อทำความเข้าใจในระบบคิดของคนเราได้อย่างถ่องแท้

2.เรียนรู้วิธีคิดในแบบสำคัญๆ ใน 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ

3.เพื่อเรียนรู้เทคนิด และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้

ระบบคิดและรูปแบบความคิด

วินัย 5 ประการ (Five Disciplines) 

พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้

วิธีคิดอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ

ความคิด 7 แบบ : 
1) Lateral thinking 
2) Vertical thinking
3) Logical thinking 
4) Creative thinking
5) Critical thinking 
6) Positive thinking
7) Ethical thinking

Six Thinking Hats

การใช้เครื่องมือช่วยจำ

การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ

เทคนิคการเขียน Mind Mapping

ดร.สุชาติ สังข์เกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , บริษัท  ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/385/the-power-of-thinking-for-success/

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 58 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys