Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฟรี!!! อบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์
 
สืบเนื่องจากโครงการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการเป้าหมาย (กรณีศึกษาธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยปี 2552 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำขึ้น โดยได้มีการประเมินผู้ประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์บางส่วน พบว่ายังมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ยังมีศักยภาพในการให้บริการที่ยังไม่ดีนัก และมีอีกจำนวนมากที่มีโอกาสพัฒนาคุณภาพของธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับดีเยี่ยม อันเป็นระดับที่พร้อมก้าวสู่สากลต่อไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจะจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ขึ้นในวันที่ 6,7,13,15 และ 16 กรกฎาคม2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ให้เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานทางธุรกิจและพร้อมก้าวสู่การดำเนินธุรกิจในระดับสากล

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 

09.00 - 11.00 น. ความรู้เบื้องต้นในเกณฑ์คุณภาพธุรกิจและคู่มือการ ประเมินธุรกิจ อู่ซ่อมรถยนต์  (2 ชั่วโมง)

11.00 - 12.00 น. ผู้ประกอบการทำแบบวัดผลเกณฑ์คุณภาพ

12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.คุณภาพการให้บริการ  (3 ชั่วโมง) อ.ปิติพีร์  รวมเมฆวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2553 

09.00 - 12.00 น.การตลาดธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ (3 ชั่วโมง) รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล

12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ( 3 ชั่วโมง) อ.มุกดา  สุนทรรัตน์วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553
 
09.00 - 14.30 น. การบริหารจัดการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ การวางแผนและประเมินผลประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ( 4.5 ชั่วโมง)ดร.สุรชัย  วังยายฉิม

14.30 - 16.00 น. สรุปภาพรวมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ (1.5 ชั่วโมง) รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผลวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 

09.00 - 12.00 น.  ความรู้เบื้องต้น และการใช้ประโยชน์จาก AEC ( 3 ชั่วโมง)

13.00 - 16.00 น. การใช้ประโยชน์จาก AEC กับธุรกิจอู่ซ่อมรถ (3 ชั่วโมง)รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคีวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 

09.00 - 10.30 น. AEC กับ อู่

10.30 - 12.00 น. w  Workshop (รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี )

12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. เสวนากับผู้ประกอบการ (รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี และผู้ประกอบการ)

14.30 - 16.00 น.  Wrap Up (รศ.ดร.ชนินทร์  มีโภคี และผู้ประกอบการ)สนใจเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 


คุณพัฐพล ตันตยานฤวุฒิ


เบอร์โทร. 02-559-3637 


มือถือ 086-5532146


โทรสาร. 02-530-9791


E-mail Seminar.car@gmail.com


โรงแรมเรดิสัน (พระรามเก้า)

วันอังคารที่ 6,วันพฤหัสบดี ที่ 7,วันอังคารที่ 13 ,วันพฤหัสบดีที่ 15 และวั นศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 , 09.00 น. -16.00 น.https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dERFNmJFNnRQZGhUSTBWbktBcjRtbUE6MQStrategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ติดต่อ : คุณชญานิน (แนน)
โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 15,16
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 2173 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys