Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Train the Trainer - ด้าน Web Accessibility ฟรี!!!
 
ความเป็นมา 
เทคโนโลยีด้าน Web Accessibility เป็น การการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเข้าถึงเนื้อหา ให้ทุก ๆ คน สามารถเข้าถึงได้ โดยจะเป็นการสอน ตามแนวมาตราฐาน WCAG (Web Content Accessibility Guideline) ของ W3C ซึ่งจะพูดถึงการ ปัจจุบัน ต้องการทีมงานที่เข้ารับการอบรม เพื่อที่จะสามารถสอน ได้โดยจะมีเนื้อหาการสอน หลัก คือ 
แนะนำมาตราฐาน WCAG 2.0 และ เทคนิคการสอน เพื่อที่ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และสามารถถ่ายทอด ความรู้ได้ วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับสูง 

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม 

1. มีพื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน 

2. มีพื้นฐาน HTML CSS และ XHTML มาก่อน 

3. มีบุคลิกภาพดี รักการสอน 
1. ความเสมอภาคของคนพิการ 

2. มาตรฐานกลางต่างๆ ของเทคโนโลยีที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต ตามมาตรฐานของ W3C (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG))
 
3. การพัฒนา Web Accessibility ในประเทศไทย 

4. HTML, XHTML และ HTML5 

5. CSS เวอร์ชัน 2 และ 3 การออกแบบและพัฒนา
 
6. แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดของ W3C (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) 

7. การตั้งค่าโปรแกรม Web Authoring 

8. การพัฒนาและออกแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
 
9. การใส่เนื้อหามัลติมีเดียในเว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ 

10. การออกแบบระบบเมนู (Navigational System)
 
11. การตรวจสอบว่า Website ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 

12. การพัฒนา Web Application ให้เข้าถึงได้ (Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0)
 
13. เทคโนโลยีด้าน Web Application Development
 
14. Content Management System กับ เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
 
15. เวิร์กช็อปการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

16. เทคนิคการสอนและการเตรียมตัวเป็นวิทยากร 
ระยะเวลาการอบรม : 8 วัน (วัน จ.-ศ. ที่ 23 มิ.ย.- 2 ก.ค.) เวลา 9.00 น.- 16.00 น. 
สถานที่ ฝึกอบรม : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตร จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้ที่เข้ารับการอบรม จะต้องร่วมโครงการ เป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร อาสาสมัคร ในโครงการ อย่างน้อย 1 รุ่น 
จำนวน ที่รับ : 20 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับท่านที่สมัครก่อน) 
การสมัคร : ให้ส่ง Profile ของท่านมายัง training@9expert.co.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 02 - 944 0009 #102 


ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ (MCT)


Chalaivate Pipatpannawong
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ)

8 วัน (วัน จ.-ศ. ที่ 23 มิ.ย.- 2 ก.ค.) , เวลา 9.00 น.- 16.00 น.http://www.9ExpertTraining.comAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2014 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys