Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ขอเชิญที่ปรึกษาและนักวิชาการ รวมถึงบัณฑิตวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจในการเสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตให้แก่บุคคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังของไทย 

สนใจสมัครด่วน!!! ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553   

ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
คุณสีวลี ตระกูลวิเชียร (Eco-Waste) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ที่อยู่: 83 หมู่ 8 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 โทรศัพท์: 02-4707524 โทรศัพท์มือถือ: 081-148-0655 
โทรสาร: 02-452-3455        
e-mail: Sivalee_tar@hotmail.com, sivalee@thailandtapiocastarch.net
Website:www.thailandtapiocastarch.net


การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร
หลักสูตรที่ 1 : สำหรับที่ปรึกษาที่ปรึกษาและนักวิชาการ 
จำนวน 50 ท่าน
เนื้อหาหลักสูตร :  1. หลักการจัดการอุตสาหกรรมและเครื่องมือ
              2. เทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
              3. หลักอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
              4. กรณีศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติ
 
หลักสูตรที่ 2 : สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงผู้สนใจทั่วไป 
จำนวน 80 ท่าน
เนื้อหาหลักสูตร : 1. ภาพรวมอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
             2. เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และการลดของเสียจนเกือบเป็นศูนย์ (Near Zero Waste)
             3. เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ
             4. กรณีศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติ

หลักสูตรที่ 3 : สำหรับบุคลากรในโรงงานแป้งมันสำปะหลังดิบ ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ
เนื้อหาหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร :
1.เทคนิคการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
2.กรณีศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติ
เนื้อหาหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการ :
1.เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สำหรับหน่วยสกัดแป้ง
2.เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สำหรับหน่วยแยกแป้ง
3.เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สำหรับหน่วยอบแป้ง
4.เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
5.กรณีศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติ
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
Website:http://www.thailandtapiocastarch.net/project/train-free/

ศ. ดร. มรกต ตันติเจริญ (NSTDA), 
รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย และ ดร. วรินธร สงคศิริ (BIOTEC), 
ดร. อรรณพ นพรัตน์ (KMUTT)


ศุนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวทช.)

วันพฤหัสบดีที่ 24-25, 29-30 มิถุนายน 2553, 8.30-17.00น.http://www.thailandtapiocastarch.net/project/train-free/สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน

ติดต่อ : Jiraluck Inwong
โทรศัพท์ : 02-6619273
Email : jiraluck.inwong@gtz.de
Website : www.thailandtapiocastarch.net
ผู้เข้าชม : 1866 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys