Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี!!! “SME กับการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
 
พบกับกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเคล็บลับการสื่อสารจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจากรณีศึกษาของผู้ประกอบการจริง

12.30 -13.00 น. ลงทะเบียน13.00 – 13.05 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา
โดย คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
รองกรรมการผู้อำนวยการสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย13.05 – 13.15 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย13.15 – 14.15 น. เสวนาพิเศษเรื่อง “การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล”
โดย คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ
รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน
คุณประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก. แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง
บริษัทธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2552 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย14.15 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 16.30 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “SME กับการสืบทอดธุรกิจครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

โดย ครอบครัวพรประกฤต บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์


คุณวิโรจน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินดำเนินรายการโดย คุณปฐมาพร ไชยกูล
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนข้าวกล้า จำกัดสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสำรองที่นั่งฟรี!!! ได้ที่

K-BIZ Contact 02-8888822

กด 1 เพื่อเลือกภาษา จากนั้น กด 1 ตามด้วย กด 0 เพื่อติดต่อพนักงานณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553, 12.30-16.30 น.http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1609 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys