Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ Effectively Filing System
 
    การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ คือ ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหาย ลดเวลาการค้นหาเอกสาร ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่ต้องการ สามารถจัดเอกสารได้อย่างมีหลักการ หาได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น


หลักสูตรนี้ จะแนะนำให้ท่านทราบหลักการจัดเก็บเอกสาร เทคนิคการจัดเก็บให้หาง่าย การเลือกสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่เหมาะสมกับเอกสารประเภทต่างๆทั้งที่เป็นแฟ้ม และ ไฟล์คอมพิวเตอร์ พร้อมการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา


 


วัตถุประสงค์


เพื่อให้มีความรู้ และทราบถึงความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบว่าควรมีวิธีการและขั้นตอนที่สำคัญอย่างไร


เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการเก็บรักษาเอกสาร (Stationery) ที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และรวดเร็วในการจัดเก็บ และลดเวลาในการค้นหาเอกสาร


 
วิธีการอบรม


• บรรยาย ชมวีดีโอ


กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ


  


 


08.30-09.00 .ลงทะเบียน


09.00-12.00 น.


-ความสำคัญของการจัดเก็บเอกสาร


-เอกสารที่องค์กรควรจัดเก็บ


-เทคนิคการจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่


-เทคนิคการเลือกสถานที่จัดเก็บเอกสาร


13.00-16.00 น.


-เทคนิคการจัดแฟ้มและตู้เอกสารให้เป็นมาตรฐาน


-แนวทางการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร


-ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา


 คุณดุจดาว ดวงเด่น วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552, รุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2552, รุ่นที่ 3วันที่ 9 ตุลาคม 2552, 08.30 - 16.00 น.

Member 3,210 บาท, Nonmember 3,745 บาท พิเศษ ! รับฟรี หนังสือ “Effective Filing System“ (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ftpi.or.th/Portals/0/download/PrdAndSrv/public/2552/SD/sd-18.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 12717 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys