Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
 
ที่มาของหลักสูตร
จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ  และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และเชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C ซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานขายในตัวบุคคลในลักษณะการทำยอดขาย ในความสุดยอดนักขายแบบมืออาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1) มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย
2) สร้างทัศนคติที่ดีในงานขายในความเป็นสุดยอดนักขายเชิงรุก
3) เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความเป็นสุดยอดนักขาย
4) สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้
* เจาะลึกการขายแบบบุกตลาด (4 C)
C 1 :  Company  ---->  องค์กร  (Marketing Mix) - (4P)
1) Product  --> ผลิตภัณฑ์, ยอดขายและอัตราการเติบโต,วงจรผลิตภัณฑ์,ภาพลักษณ์ของแบรน, คุณลักษณะ, คุณประโยชน์  และจุดขาย
2) Price --> ราคาเทียบตลาดเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ สูงหรือต่ำเกินไป
3) Place --> สะดวกกับลูกค้าหรือไม่ ครบทุกช่องทางที่สามารถจัดจำหน่ายหรือไม่
4) Promotion --> ได้ทำอะไรไปบ้าง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร
   
C 2 :  Competitor  -->  คู่แข่ง
1) การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม
2) การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
3) การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
4) การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ (Product Advantage)

C 3 : Customer  -->  ลูกค้า

1) ขนาดของตลาด (Market Size)--> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้ไปในตลาดนั้นๆ ในแต่ละปี
2) อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้มากขึ้นโดยเทียบปี
3) วิเคราะห์ลูกค้า (First or Later)--> จัดลำดับลูกค้าในการไปก่อนและหลัง
4) วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Needs and Want) --> ตั้งคำถามเชิงลึก
5) บทบาทในการซื้อของลูกค้า (Consumer Buying Roles)--> เช็คสถานะบทบาทของลูกค้า

C 4 : Capability  -->  ศักยภาพของนักขาย
1) แนวคิดและทัศนคติในงานขาย
2) การบริหารการขาย (Sales Management)
3) เทคนิคการวางแผนการขาย (Sales Objective -->Sales Planning)
4) การรู้จักตนเอง
5) บุคลิกภาพ การวางตัว (มาดนักขาย)
6) การบริการ และการติดตามการซื้อซ้ำ
 
ผู้เข้าฝึกอบรม   เหมาะสำหรับนักขายทุกระดับ 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง
2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
3) Workshop - กรณีศึกษา แบบตัวอย่างจริงจากงานขาย
4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147524115&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 246 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys