Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
 
การติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องยาก   แล้วจะสนทนาให้ง่ายได้อย่างไร สนทนาอย่างไรที่จะไม่เสียมารยาทสากลในการสื่อสารทางโทรศัพท์  คำไหนที่ควรใช้ตั้งแต่จุดเล็กจุดน้อย จนกระทั่งการจัดการ และการใช้สำนวนเมื่อเกิดคำต่อว่าจากลูกค้า  การเรียนรู้ในบทสนทนาโทรศัพท์แบบมืออาชีพจะทำได้อย่างไร หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

วัตถุประสงค์
1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์
2. สามารถเลือกใช้คำและรักษามารยาทสากลในการสื่อทางโทรศัพท์
3. สามารถเลือกใช้เทคนิคภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสนทนา

หัวข้อหลักสูตร  (Course  Outlines)
1. วิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์  (Commonly problems in foreign language telephone conversation)
2. เทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นผล  ( Effective  Telephone conversation  technic )
- การใช้ถ้อยคำในการสนทนา  ( Proper  technical words)
- หลักเกณฑ์  และขั้นตอนในการพูด  การฟัง  และการเจรจาโต้ตอบ (Principles and pointers for 
   listening and conversing)
- ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง  (Mistakes to avoid via telephone conversation)
- จิตวิทยาในการฟังคำบ่น  และตำหนิ  ของลูกค้า (How to deal with customer complaints)
3. มารยาทสากลในการสื่อทางโทรศัพท์  (Etiquette for talking to foreigners )
- การทักทาย  (Greetings)
- การเริ่มสนทนา  (Starting a conversation)
- การแนะนำตัวเอง  และผู้อื่น  (Introducing yourself and others)
- การเลือกรับบางสาย  (Call screening) 
4. การสื่อทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษแต่ละกรณี (Practical English phrases for various situations)
- การตอบรับ  (Answering)
- การสอบถาม  (Asking questions)
- การจดบันทึกข้อความ (Note taking)
- การโอนสาย  (Transferring the line)
- การฝากข้อความกับบุคคล (Leaving messages)
5. ภาษาอังกฤษกรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา  ( English for dealing with complaints)
- ลูกค้าคอยนาน  (Waiting line)
- ลูกค้าตำหนิ  หรือร้องเรียน  (Criticizing  or  complaining line)
- ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ  (Get angry line)
6. มารยาทการให้บริการทางโทรศัพท์  (Other polite manners you should know)
-  การให้คำแนะนำ   (Giving recommendations or advice)
-  การกล่าวคำขอโทษ  (Apologizing)
-  การขอความช่วยเหลือ   (Asking for assistance)
-  การปฏิเสธ  (Refusing)
-  การจบสนทนา  (Hanging up)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539763650&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax. : 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 191 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys