Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิต แบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control - ZQC)
 
ของเสีย (Defect) หมายถึง สิ่งของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์หรือสิ่งของที่ไม่มีคุณสมบัติทางคุณภาพถ้วนตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรและต้นทุนขององค์กรและความน่าเชื่อถือจากลูกค้าก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งปรัชญาการควบคุมคุณภาพการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) คือ ความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงถูกนำมาใช้ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่การผลิตในอัตราของเสียที่เป็นศูนย์ (0) ให้จงได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงทางธุรกิจเป็นอย่างมากและต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายอันจะส่งผลให้เกิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) อย่างเป็นระบบ

          ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) จึงเป็นเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความสะดวกและถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอีกด้วย

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับของเสีย (Defect)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

- โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม

ของเสีย (Defect) หมายถึง สิ่งของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์หรือสิ่งของที่ไม่มีคุณสมบัติทางคุณภาพถ้วนตามกำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรและต้นทุนขององค์กรและความน่าเชื่อถือจากลูกค้าก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งปรัชญาการควบคุมคุณภาพการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) คือ ความท้าทายในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงถูกนำมาใช้ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่การผลิตในอัตราของเสียที่เป็นศูนย์ (0) ให้จงได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงทางธุรกิจเป็นอย่างมากและต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายอันจะส่งผลให้เกิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) อย่างเป็นระบบ

          ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) จึงเป็นเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความสะดวกและถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอีกด้วย

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับของเสีย (Defect)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

- โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

สถานที่อบรม :ศูนย์ประชุมเดอะคอนเนคชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560, 09.00-16.00น.

ราคาสุดพิเศษวันนี้ 3900 บาท สมัครลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียง ท่านละ 3500 บาท เท่านั้นด่วน!!! (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.tesstraining.com/course-detail.php?id=335

ชฎาพร สีทาสังข์ (ดาต้า)ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

E-mail: chadaporn.tess@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 
ผู้เข้าชม : 51 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys