Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Appreciative Inquiry (AI )
 
หลักการและเหตุผล :
การกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฎิบัติการต่างๆ ด้านกำลังคน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารกำลังคน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของบุคคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในเรื่องบุคคลากรและเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องคนล้นงานและงานล้นคนที่หลายองค์กรกำลังเผชิญอยู่
การวางแผนด้านอัตรากำลังคนจึงเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จขององค์กร เพราะเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทีจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
Appreciative Inquiry ช่วยให้การวางแผนทางด้านการตลาดขององค์กรสำเร็จได้อย่างไร
การนำเอาเทคนิค AI มาช่วยวางแผนและวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า

หัวข้อการฝึกอบรม :
1. Appreciative Inquiry กับการบริหารจัดการในยุค Digital ความท้าทายใหม่ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2. Appreciative Inquiry ( AI) คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการต้องการ AI
3. พัฒนากลยุทธ์และพัฒนาองค์กรด้วย Appreciative Inquiry ( AI )
4. ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พนักงานไม่ทุ่มเทในการทำงาน และไม่ทำงานแบบทีมเวิร์ค ศาสตร์การบริหารงานแบบ Appreciative Inquiry จะช่วยปรับปรุงกระบวนการคิด และการทำงานของพนักงานในองค์กรได้อย่างไร
5. Appreciative Inquiry  (AI ) จะต่อยอดให้ SME ไทยไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร 
6. เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบด้วยศาสตร์ Appreciative Inquiry
รูปแบบในการฝึกอบรม :
บรรยาย / VDO แลกเปลี่ยนประสบการร์ระหว่าง วิทยากร และผู้เข้าฝึกอบรม
Workshop  และกิจกรรมสู่การปฎิบัติจริง


ดร.ภิญโญ   รัตนาพันธุ์
การศึกษา :
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
MBA การเงิน Virginia Tech ประเทศสหรัฐอเมริกา
PhD. (Organization Development) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Certificate and Diploma :
1. "Appreciative Inquiry” with Prof. David Cooperrider, founding father of Appreciative Inquiry, 2012
2. “Appreciative Coaching” with Ann Clancy Ph.D. and JackerlineBingkert Ph.D., Co-founder of Appreciative Coaching 2011
3. "SOAR Analysis: Building Strength-based Strategy" with Jacqueline M. Stavros Ph.D., Innovator of SOAR. 2013
4. “Diploma of Positive Psychology and Wellbeing” from Langley Institute, accredited by the British Society of Psychology, 2015
5. "Learning Organization" a 2-day Executive Workshop with Peter Senge, 2

งานปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MMOD) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาประยุกต์ 

ประสบการณ์ด้านการพัฒนองค์กร :
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
6. AIA
7. IBM Thailand
และบริษัทชั้นนำระดับประเทศอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Positive Psychology Thailandและเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่าย/ชุมชนนักปฏิบัติ Thailand Appreciative Inquiry Network (www.aithailand.org) เพื่อสร้างนักปฏิบัติ AI และเป็นศูนย์รวมและกระจายองค์ความรู้ด้าน AI ของไทยและในเอเชีย


โรงแรมอมารีบลูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30)

6000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย )ฝ่ายสัมมนาวิชาการ สภาองค์การนายจ้างฯ ( อีคอนไทย )
02-651-9182-3
หรือคลิ๊ก  https://line.me/R/ti/p/%40wah4787e
ผู้เข้าชม : 98 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys